ကေလးၿမိဳ႕ ေရက်ၿပီး အိမ္မ်ားပ်က္စီးမႈ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပုံ)

ကေလးၿမိဳ႕ ေရက်ၿပီးေနာက္ အိမ္မ်ားပ်က္စီးမႉအေျခအေန ဓာတ္ပုံ - ေအာင္ေဇာ္ခင္ (ကေလး)  

More News
Up