ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္၀ကို ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ေရာက္မလာ | DVB