ေရက်ၿပီး ရႊံ႕ဖုံးလႊမ္းက်န္ရစ္ခ့ဲသည့္ ကေလးၿမိဳ႕ လယ္ကြင္းမ်ား (ဓာတ္ပုံ)

ေရျပန္က်သြားၿပီးေနာက္ ရႊံ႔ေတြ ဖုံးလႊမ္းက်န္ရစ္ခ့ဲတ့ဲ ကေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ လယ္ကြင္းမ်ား Photo- ညိဳမာသက္    

More News
Up