မံုရြာခ႐ိုင္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္တလည္ေက်းရြာတြင္ ေရဝင္ေရာက္ (ဓာတ္ပံု)

မံုရြာခ႐ိုင္ အရာေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဆင္တလည္ေက်းရြာတြင္ ေရဝင္ေရာက္မႈ ျမင္ကြင္းမား် (ဓာတ္ပံု - အိမ္ခိုင္ျမဲ)

More News
Up