မူးျမစ္ေရတိုးျခင္းေၾကာင့္ မံုရြာ-ေရႊဘို ျဖတ္လမ္း သမ႐ိုးတံတားခ်ဥ္းကပ္လမ္း ပ်က္စီး (ဓာတ္ပုံ)

ဓာတ္ပုံ - အိမ္ခုိင္ၿမဲ  

More News
Up