ေရေဘးေၾကာင့္ အမတ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္သြင္းရမည့္ရက္ ထပ္တိုးေပး

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးကေန ၀င္ၿပဳိင္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမယ့္ေနာက္ဆံုး ေန႔ရက္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ထိ ရက္ထပ္တိုးေပး လိုက္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာပါတယ္။ ျပည္နယ္နဲ႔တုိင္းတခ်ိဳ႕မွာ ေရႀကီး၊ ေရလွ်ံ၊ ေျမၿပဳိ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေတြႀကံဳေတြ႕ေနရတာနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီတခ်ဳိ႕ရဲ႕ တင္ျပခ်က္ေတြအရ သတ္မွတ္ရက္ကို တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ေျပာင္း လဲေပးလိုက္တာလို႔ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္တဲ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ စာရင္းတင္သြင္းရမယ့္ ေနာက္ဆံုးရက္ကို မူလက ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ေန႔လို႔ ေၾကညာထားရာကေန ၾသဂုတ္လ ၁၄ ရက္ထိ တိုးေပးလိုက္တာျဖစ္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ရုပ္သိမ္းႏိုင္တဲ့ေနာက္ဆံုးရက္ကိုလည္း ၾသဂုတ္ ၁၇ ရက္နဲ႔ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္း စိစစ္မယ့္ရက္ကို ၾသဂုတ္လ ၁၈ မွ ၂၇ ထိ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္လိုက္ပါတယ္။ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ တသီးပုဂၢလ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေပါင္း ၃၉ ပါတီက ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းေပါင္း ၈၆၈ ဦး ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္မွာ လက္ရွိ အမည္စာရင္းတင္သြင္းထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up