ေခြး ေရလႊာလိႈင္းစီး ၿပိဳင္ပြဲ (႐ုပ္သံ)

ၾသဂုတ္ ၁ ရက္က အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကယ္လီဖိုးနီးယားက အင္ပီရီယား ကမ္းေျခမွာ ၁၀ ႀကိမ္ေျမာက္ ေခြးေရလႊာ လိႈင္းစီးၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အေလးအခ်ိန္၊ အႀကီးအေသးအေပၚ မူတည္ၿပီး အဆင့္လုိက္ ၿပိဳင္ပြဲကို ခြဲျခားထားသလို အတြဲလိုက္ ၿပိဳင္ပြဲေတြလည္း ယွဥ္ၿပိဳင္ေစခဲ့ပါတယ္။ ေခြး အေကာင္ ၅၀ ေလာက္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့သူေတြက ဒိုင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ပထမဆုရတဲ့ ေခြးေတြကို ဆုခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီၿပိဳင္ပြဲကေန ရရွိတဲ့ ေငြေတြကို တိရစၦာန္ေတြအေပၚ ၾကမ္းၾကဳတ္ရက္စက္မႈ ကာကြယ္ေရး အဖြဲ႔ကို လွဴဒါန္းသြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

More News
Up