ဟသၤာတၿမိဳ႕ ပ်ဥ္းမေခ်ာင္းရပ္ကြက္ ေရနစ္ျမဳပ္မႈျမင္ကြင္း

ဟသၤာတၿမိဳ႕ပ်ဥ္းမေခ်ာင္းရပ္ကြက္ ေဆး႐ိုးတန္း ေရျမဳပ္ေနစဥ္၊ ေရကာတာရဲ႕အျပင္ဘက္လက္ရွိအေျခအေနပါ။ ေရကင္းေစာင့္ေနၾကရဆဲျဖစ္ၿပီး ဟသၤာတၿမိဳ႕ထဲေတာ့ေရမဝင္ေသးပါ။  

More News
Up