ပြင့္ျဖဴ ေရနစ္ျမဳပ္ေက်းရြာအခ်ဳိ႕ အကူညီလုိအပ္ေန၊ မဲဇလီဆည္ျမင္ကြင္း

မေကြးတိုင္း ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ရွိ  ေရနစ္ျမဳပ္ေနတဲ့  ေက်းရြာေတြမွာ အကူအညီလုိအပ္ေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပံု- အာကာမငး္  

More News
Up