ကမာၻ႔ စံခ်ိန္သစ္တင္ ေလထီးခုန္သမား ၁၆၄ ဦး (႐ုပ္သံ)

ႏုုိင္ငံတကာ ေလထီးခုုန္သမားေတြဟာ ေကာင္းကင္မွာ ပန္းပံုုစံ သ႐ုပ္ေဖာ္ၿပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ေလထီးခုုန္သမား ၁၆၄ ဦး အေမရိကန္ႏုုိင္ငံ အုုိတာ၀ါမွာ ေလယာဥ္ေပၚက ခုုန္ခ်ၿပီး ေဒါင္လုုိက္ အေနအထားနဲ႔ ပန္းပြင့္ပံုုေဖာ္ၿပီး စံခ်ိန္သစ္ တင္ႏုုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုုိ႔ဟာ ပန္းပြင့္ ပံုုစံနဲ႔ အခ်ိန္ စကၠန္႔ အေတာ္ၾကာေအာင္ သရုုပ္ျပခဲ့ၿပီးမွာ လူစုုခြဲလုုိက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ တခ်ိဳ႔ ေလထီးခုုန္တဲ့သူေတြက ၁ နာရီကုုိ မုုိင္ ၂၄၀ ႏႈန္းအထိ ျမန္ႏႈန္း ရွိခဲ့ပါတယ္။ အခုု စံခ်ိန္ဟာ  ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္တုုန္းကေတာ့ ေလထီးခုုန္သမား ၁၃၈ တင္ထားတဲ့ စံခ်ိန္ကုုိ ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး တင္ႏုုိင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up