အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ဳိလီ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ေတြ႔ဆုံ (ဓာတ္ပုံ)

ေဟာလီးဝုဒ္ ရုပ္ ရွင္မင္းသမီး အိန္ဂ်လီနာ ဂ်ဳိလီ ရန္ကုန္ၿမိ့ဳ  ပုဇြန္ေတာင္ၿမိ့ဳနယ္ ဘုရားျဖဴေက်ာင္းတုိက္မွာ ဘာသာေပါင္းစုံ ခ်စ္ၾကည္ေရး အဖြဲ ဝင္ေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆုံခ့ဲပါတယ္။  

//
More News
Up