လိႈင္သာယာက်ဴးေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာရွင္းလင္း(ရုပ္သံ)

လိႈင္သာယာ ၁၅ ရပ္ကြက္က ေနအိမ္ ၄၀ ေက်ာ္ကို က်ဴးေက်ာ္အေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာက ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ရွင္းလင္းဖယ္ရွား လိုက္ပါတယ္။ ဦးအာကာ သတင္းေပးပို႔ထားပါတယ္။

More News
Up