ရွဲလ္ကုမၸဏီ ေရနံရွာေဖြမႈ တံတားေပၚတြင္ တြဲလြဲခ် ဆႏၵျပ (႐ုပ္သံ)

ေတာ္၀င္ဒတ္ခ်္ ရွဲလ္ ကုမၸဏီက အာတိတ္မွာ ေရနံရွာေဖြတဲ့အတြက္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု ေအာရီဂြန္ျပည္နယ္ ေပါ့လန္က ဆႏၵျပသူေတြက စိန္႔ဂၽြန္တံတားေပၚကေန တြဲလြဲခ် ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ဇူလုိင္ ၂၉ ရက္က တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ ၁၃ ဦးက ရွဲလ္ကို လက္မခံဆိုတဲ့ စာတမ္းေတြနဲ႔ တြဲလြဲခို ဆႏၵျပခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အာတိတ္မွာ ေရနံတူးေဖာ္ရင္ ကမာၻႀကီးပိုပူးေႏြးလာမွာ ျဖစ္သလို ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေတြ ရွိလာမယ္လို႔ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္သမားေတြက ေျပာဆိုေနပါတယ္။ ေမလက စီယက္တယ္လ္မွာ ရာခ်ီတဲ့ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူေတြက ေလွငယ္ေတြနဲ႔ ရွဲလ္က အာတိတ္မွာ ေရနံရွာေဖြ႔မယ့္ အစီအစဥ္ကို ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ အေမရိကန္ သမုဒၵရာဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ဗ်ဴရိုက ရွဲလ္ကို အာတိတ္မွာ ေလာင္စာဆီေတြ ရွာေဖြဖို႔ ခြင့္ျပဳခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up