ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ေရႀကီးေျမၿပဳိ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း  ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္း ေဒသအလုိက္  မိုးႀကီး ေရလွ်ံ ေျမၿပဳိမႈေတြနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ ေနရတဲ့အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ႀကဳိတင္ ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္စရာ သတိျပဳစရာေတြကို  ဒီဗြီဘီက စုစည္းတင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ ေရလႊမ္းမိုးမႈေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ေရလႊမ္းမိုးမႈမတိုင္မီ ၁။ မိုးေလဝသသတင္းကို အၿမဲမျပတ္နားေထာင္ပါ။ ၂။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာေရး အိတ္တခုကို ျပဳလုပ္ထားပါ။ ၃။ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြားေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္မွတ္သားထားပါ။ ၄။ အိမ္ေမြးတိရစၦာန္မ်ားႏွင့္ ေမြးျမဴေရးတိရစၦာန္မ်ားကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားပါ။ ၅။ သင့္ေနအိမ္အား ခုိင္ခန္႔ေအာင္ ျပင္ဆင္ပါ။ ေရတက္ေနစဥ္ ၁။ အႏၱရာယ္ရွိ၍ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္လုိ္အပ္ပါက စနစ္တက်ေျပာင္းေရႊ႕ပါ။ ၂။ အစားအစာမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာခ်က္ျပဳတ္ပါ၊ စနစ္တက် ဖံုးအုပ္ပါ။ ၃။ မေတာ္တဆ ထိခုိက္ဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင့္ကူးစက္တတ္ေသာ ေရာဂါမ်ား မျဖစ္ပြားေစရန္ႏွင့္ အတူပါလာေသာ အဆိပ္ရွိ သတၱ၀ါမ်ားတုပ္ျခင္း ကိုက္ျခင္းတုိ႔ကုိ သတိထားပါ။ ဆံုရပ္သုိ႔သြားပါ။ ၄။ မလုိအပ္ဘဲ ေရစုိမခံပါႏွင့္၊ အိမ္ထဲတြင္ေနပါ။ ၅။ လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္ကုိ ပိတ္ပါ အိမ္ကထြက္ခြာလွ်င္ လံုၿခဳံေရးအတြက္ ျပတင္းေပါက္မ်ားကို ပိတ္ထားပါ။ ေရျပန္က်သြားၿပီးေနာက္ ၁။ ေရျပန္က်ၿပီးေနာက္ ေရႀကီးခဲ့ေသာ ေနရာ/အေဆာက္အဦသို႔ ခ်က္ခ်င္းျပန္မသြားရ။ ၂။ ေမွာင္ေနပါက လက္ႏွိပ္ဓါတ္မီး အသံုးျပဳပါ။ ၃။ ေနအိမ္အနီး လွ်ပ္စစ္ဓါတ္ႀကိဳးမ်ား၊ တယ္လီဖုန္းႀကိဳးမ်ား ျပတ္က်ေနသည္ကို ေတြ႔ရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ ဌာနသို႔ အေၾကာင္းၾကားပါ။ ၄။ ေရျမဳပ္ေနေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားကို ေတြ႔ရွိပါက ခလုတ္မဖြင့္ပါႏွင့္။ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္သူအား အရင္စစ္ေဆးခိုင္းပါ။ ၅။ ေရကိုက်ိဳခ်က္ေသာက္ပါ။ ေျမၿပိဳ မႈ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား ေဘးအႏၱရာယ္ မက်ေရာက္မီ ၁။ မိသားစု ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေရး အစီအစဥ္ကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ရန္။ ၂။ လိုအပ္ပါက ေျမထိန္းနံရံမ်ား တည္ေဆာက္ရန္။ ၃။ ေျမၿပိဳႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ျခင္း မျပဳရန္။ ၄။ လိုအပ္ပါက အိမ္ပတ္ဝန္းက်င္ ဆင္ေျခေလ်ာမ်ားတြင္ သစ္ပင္မ်ား စိုက္ပ်ိဳးရန္။ ၅။ ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ လိုအပ္ပါက မိသားစုမ်ား ေတြ႔ဆံုရမည့္ ေနရာကို ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားရန္။ ၆။ ေျမၿပိဳတတ္ေသာ ေနရာတြင္ ေနထိုင္သူျဖစ္ပါက မိုးသည္းထန္စြာ ဆက္တိုက္ရြာသြန္းေနလွ်င္ ႀကိဳတင္ေနရာ ေျပာင္းေရႊ႕ထားရန္။ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ေနစဥ္ ၁။ လိုအပ္ပါက မိသားစုဝင္အားလံုးကို ေဘးကင္းရာသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးရန္။ ၂။ အိမ္ကို လံုၿခံဳစြာ ပိတ္ထားခဲ့ရန္။ ေဘးအႏၱရာယ္ က်ေရာက္ၿပီးေနာက္ ၁။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေပးရန္။ ၂။ သင့္မိသားစုဝင္မ်ားကို အဆက္အသြယ္ ျပဳလုပ္ရန္။ ၃။ အိမ္၏ပ်က္စီးမႈမ်ားကို စစ္ေဆးရန္။ ၄။ အိမ္အတြင္းပိုင္းႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ အႏၱရာယ္ ကင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ သန္႔ရွင္းေရးျပဳလုပ္ရန္။ ၅။ ပစၥည္းမ်ားကို လံုၿခံဳေအာင္ ထားရန္ႏွင့္ လိုအပ္ပါက ေနရာေရႊ႕ထားရန္။ ၆။ ေနအိမ္အေနအထားမ်ား ခိုင္မာမႈကို အင္ဂ်င္နီယာ (သို႔) ေဒသခံ လက္သမား၊ ပန္းရံ စေသာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ စစ္ေဆးရန္။

More News
Up