အင္းစိန္ေထာင္ ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု)

ႏိုင္ငံျခားသား ၂၀၀ ေက်ာ္ အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္း အက်ဥ္းေထာင္ေတြကေန အက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူေပါင္း ၆၉၆၆ ဦးကို လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားတဲ့အေနနဲ႔ ဒီကေန႔ ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္မွာ ျပစ္ဒဏ္က လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ ေပးလုိက္ပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း

More News
Up