စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ဦးေက်ာ္ဆန္း ပါ ၀န္ႀကီး ၃ ေယာက္ ၀င္ၿပိဳင္မည္

အာဏာရ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း မဲဆႏၵနယ္ေျမတိုင္း ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီး ၀န္ႀကီး ဦးေကာ်္ဆန္း အပါအ၀င္ ၀န္ႀကီး ၃ ေယာက္တို႔ သူတို႔ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ေတြက ၀င္ၿပိဳင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၃၇ ေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ၁၂ ခုနဲ႔ တိုင္းေဒသႀကီးေနရာ ၇၄ ေနရာ စုစုေပါင္း ၁၂၀ ေက်ာ္မွာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မယ္လို႔ ေခ်ာင္းဦးၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီး ၃ ေယာက္နဲ႔ ဒု-၀န္ႀကီး ၂ ေယာက္တို႔လည္း စစ္ကိုင္းတိုင္းမွာ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ “သမ၀ါယမ၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦးေက်ာ္ဆန္းက သူ႔ဇာတိျဖစ္တဲ့ ပုလဲမွာ ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စက္မႈ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ျမင့္ကေတာ့ သူ႔ဇာတိ မင္းကင္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားကူးသန္း၀န္ႀကီးျဖစ္တဲ့ ဦး၀င္းျမင့္ကလည္း သူ႔ဇာတိနယ္ျဖစ္တဲ့ ဒီပဲယင္းက ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။” စီမံစီးပြားဒု-၀န္ႀကီး ေဒၚလဲ့လဲ့သိန္းက ဇာတိ ေျမာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သတၱဳတြင္း ဒု-၀န္ႀကီး ဦးသန္းထြန္းေအာင္က ဇာတိ မံုရြာတို႔ကေန ၀င္ၿပိဳင္ၾကမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ လက္ရွိ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအးကလည္း ဇာတိျဖစ္တဲ့ ဘုတလင္ၿမိဳ႕နယ္က ျပန္လည္၀င္ေရာက္ အေရြးခံမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔၀င္၀န္ႀကီးေတြ ဒီတႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္တဲ့ေနရာမွာ သူတို႔ရဲ႕ ဇာတိၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ၀င္ၿပိဳင္ၾကဖို႔ ဦးစားေပး ေရြးခ်ယ္ေစတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း စစ္တပ္က ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအဆင့္ရွိသူေတြ အပါအ၀င္ ၃ ေယာက္ေလာက္ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ရွိၿပီး တပ္က ပင္စင္မယူရေသးလို႔ သူတို႔နာမည္နဲ႔ ၀င္ၿပိဳင္မယ့္ ၿမိဳ႕နယ္စာရင္းကို ေၾကညာႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႔၀င္ ၀န္ႀကီး ၄ ေယာက္ေလာက္ က်န္းမာေရးနဲ႔ အသက္အရြယ္အရ ျပန္အေရြးမခံေတာ့ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။ အာဏာရျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္းနဲ႔ ၿမိဳ႕နယ္တို႔ ထုတ္ျပန္ေၾကညာေနၿပီး စစ္ကိုင္းမွာ ဇူလိုင္ ၂၈ နဲ႔ ရန္ကုန္တိုင္းမွာ ဇူလိုင္ ၂၉ တို႔ အသီသီး ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up