A d v e r t i s e m e n t With Us

ေရြးေကာက္ပြဲ ကူညီမည့္ ျမန္မာလူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ျပင္သစ္သံ႐ုံး ေထာက္ပံ့ေငြေပး

၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ မဲမ်ား ေရတြက္ေနစဥ္။
၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲျပင္ဆင္ေရး ကိစၥေတြမွာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးက အေသးစားေထာက္ပံ႔ေငြအျဖစ္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ သိန္း ၈ ေသာင္း ကူညီေပးသြားမယ္လုိ႔ ေၾကညာပါတယ္။ မဲဆႏၵရွင္ ပညာေပးေရး၊ မီဒီယာစြမ္းရည္ တုိးတက္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသမီးေတြ အပါအ၀င္ ေဘးဖယ္ခံထားရသူေတြ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ အားလံုးပါဝင္ေရး အဓိကထား ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၃ ခုကုိ အကူအညီေပးဖို႔ ေရြးခ်ယ္ထားတယ္လုိ႔ ဇူလုိင္ ၂၂ ရက္ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာ႔ဒီမုိကေရစီေရး ႏုိးၾကားလာတဲ႔အခ်ိန္မွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ အခန္းက႑ကလည္း အလြန္အေရးပါေၾကာင္းနဲ႔  သမုိင္းေၾကာင္းတေလွ်ာက္မွာ တက္တက္ႂကြႂကြနဲ႔ ပါဝင္လႈပ္ရွားခဲ့တဲ့ ျမန္မာ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ လက္ရွိအကူးအေျပာင္း ႏုိင္ငံေရးကာလကေန ေရွ႕ကုိ တက္လွမ္းရာမွာ အဆံုးအျဖတ္ေျခလွမ္း ျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ စိတ္အားထက္သန္ေနၾကတယ္လို႔လည္း ျပင္သစ္သံ႐ုံးက ဆိုပါတယ္။ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အရင္ကတည္းက အစုိးရနဲ႔သာမက လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ပါ အတူတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ ဒီမုိကေရစီ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုိ အေထာက္အပံ့ေပးခဲ့တယ္၊ ျပင္သစ္သံ႐ုံးအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပခ်ိန္ကေန ၿပီးဆံုးတဲ့ အခ်ိန္အထိ အဆင့္ဆင့္ ပူူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔လည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up