အပစ္ရပ္ စာခ်ဳပ္ အေခ်ာသတ္ေရး ေဆြးေႏြး (ဓာတ္ပုံ)

ျပည္ေထာင္စုု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုုပ္ငန္းေကာ္မတီ (ယူပီဒဗလ်ဴစီ) နဲ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ အဆင့္ျမင့္ညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ (အက္စ္ဒီ) တို႔ရဲ႕ အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ (အန္စီေအ) အေခ်ာသတ္ေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႔ကုိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာမွာ ဒီေန႔ စတင္က်င္းပေနပါတယ္။ ဓာတ္ပုံ - မ်ဳိးေဇာ္လင္း  

//
More News
Up