A d v e r t i s e m e n t With Us

ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုသူမ်ား တရား၀င္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မီဒီယာေတြအပါအ၀င္ ျပည္တြင္း ျပည္ပက ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာလိုသူေတြကို ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္က တရား၀င္ ေလ််ာက္ထားၾကဖုိ႔ ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္လိုတဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေက္ာမရွင္နဲ႔ သက္ဆုိင္ရာေက္ာမရွင္ အဖြဲ႔ခြဲေတြမွာ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔ အညီေလ်ာက္ထားၾကဖုိ႔ ဇူလိုင္ ၁၇ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ။ မီဒီယာ အဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ တဖြဲ႔ကို ၁ ေယာက္ကေန ၃ ေယာက္သာ ေလ်ာက္ထားဖို႔ ကန္႔သတ္ထားၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ဥပေဒနည္းဥပေဒ ညြန္ၾကားခ်က္ေတြအျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ (ယာယီ)က ထုတ္ျပန္ထားတဲ့သတင္းမီဒီယာ က်င့္၀တ္ကိုလည္း လိုက္နာရမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 10521756_10204298018442526_1640186417520158351_nေရြးေကာက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မယ့္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႔ကေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ဥပေဒ၊ နည္း ဥပေဒညြန္ၾကားခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည္တြင္းေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး က်င့္၀တ္ေတြကို လိုက္နာရမယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေအးကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ျပည္တြင္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြကို ဖိတ္ေခၚၿပီး လြတ္လပ္မွ်တ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ က်င္းပသြားမယ္လို႔ အရင္ကတည္းက ကတိေပးထားတာပါ။ ေရြးေကာက္ပြဲ လြတ္လပ္မွ်တဖို႔ အေမရိကန္အေျခစိုက္ သမၼတေဟာင္း ဂ်င္မီကာတာ ထူေထာင္ထားတဲ့ ကာတာစင္တာနဲ႔ အီးယူ ဥေရာပသမဂၢ တို႔ကို ဖိတ္ၾကားမယ္လို႔လည္း အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြက ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားပါတယ္။ ကာတာစင္တာကေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ပြင့္လင္းျမင္သာ ဂုဏ္သိကၡာ႐ွိေစေရးအတြက္ စစ္တပ္နဲ႔ရဲတပ္ရင္းေတြမွာ ႀကဳိတင္မဲေပးတာကို ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ေပးဖို႔ အပါအ၀င္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြကို ျမန္မာျပည္ခရီးစဥ္အၿပီး မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ဒီအစီရင္ခံစာမွာ လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ သတင္းစာဆရာေတြ အေႏွာင့္အယွက္ အတားအဆီးမခံရေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔၊ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူေတြရဲ႕ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္ကိုအာမခံေပးဖို႔နဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုုပ္စုေတြအေနနဲ႔လည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ၊ အရပ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ေလ့လာေစာင့္ၾကည္သူေတြ၊ သတင္းေထာက္ ေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ရဲ႕လုပ္ငန္းေတြကို ဟန္႔တားျခင္းမရွိေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား ကတိေပးဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၀ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတုန္းကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာသူေတြကို စစ္အစိုးရက ခြင့္ျပဳျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up