A d v e r t i s e m e n t With Us

ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ (႐ုပ္သံ)

ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာ တေစာင္ကို  ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ “ကၽြႏ္ုပ္တုိ႔ ရြာသားမ်ားေျပာတဲ့ အသံတခုတည္းျဖင့္ ဘာမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္မည္နည္း” လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္တြင္း ေျမသိမ္းခံ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားတဲ့ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ကြင္းဆင္းဒါ႐ုိက္တာ ေစာအဲလ္ဘတ္က “သူတုိ႔ခံစားေနရတဲ့ ဒီေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရကလည္း သိေအာင္နဲ႔ လက္ေတြ႔ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ လယ္ယာျပႆ နာေတြကို ျပန္လည္ေျဖရွင္းေအာင္ အဓိက က်ေနာ္တို႔ လုပ္ေဆာင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔က ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာကေန ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီအတြင္း ေကာက္ယူရရွိထားတဲ့ ကြဲျပားတဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ အစီရင္ခံစာမူၾကမ္း  ၄၈၄ ေစာင္ထဲကေန  ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ မူၾကမ္း ၁၂၆ ေစာင္ကို စုစည္းၿပီး အခုလို အစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တာပါ။ ကရင္ေဒသတြင္း နယ္ေျမ ၇ ခုတြင္းမွာ   ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈေတြမွာ နစ္နာမႈေလ်ာေၾကးေပးတဲ့ အစီအစဥ္၊ ဘယ္သူေတြက သိမ္းဆည္းခဲ့တယ္ဆုိတာနဲ႔ သိမ္းဆည္းတဲ့အခါ အသိေပးတာ ရွိမရွိ၊ အဲဒီလယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းမႈရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြကို တင္ျပထားပါတယ္။ အခု အစီရင္ခံစာမွာ ေဒသခံ လူထု ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ပူပန္ေသာကေတြအတြက္  အစိုးရနဲ႔ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျမယာမူဝါဒေတြ ေရးဆြဲရာမွာ စနစ္တက် ေရးဆြဲထားတဲ့ စီမံကိန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ပါ၀င္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ကရင္လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႔အေနနဲ႔ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း ရပ္တည္ရာေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ေခါင္းစဥ္နဲ႔ ေျမယာသိမ္းဆည္းတဲ့အေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up