မဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနသူမ်ား မဲေပးလိုပါက ေကာ္မရွင္႐ုံး၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္

မိမိမဲဆႏၵနယ္ျပင္ပမွာ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေရာက္ရွိေနသူေတြအေနနဲ႔ ဆႏၵမဲ ေပးလိုပါက သက္ဆိုင္ရာေက်းရြာ ရပ္ကြက္ ေကာ္မရွင္ခြဲေတြမွာ  ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္ ေနာက္ဆံုး ထားၿပီးပံုစံ (၃-က)နဲ႔ ေလ်ာက္ထားၾကဖို႔ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အသိေပးေၾကညာ ထားပါတယ္။ လာမယ့္ ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္ ႏိုင္ငံတ၀န္း က်င္းပမယ့္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းေတြကို မဲဆႏၵရွင္ေတြအေနနဲ႔ မိမိတို႔ လက္ရွိေရာက္ေနတဲ့ ေနရာမွာ မဲေပးႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အနည္းဆံုးရက္ေပါင္း ၁၈ဝ ထက္မနည္း မိမိမဲဆႏၵနယ္ျပင္ပေရာက္ေနတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ မိမိတို႔ေရာက္ရွိရာေနရာမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲေပးႏိုင္ခြင့္ရရွိေစေရးအတြက္ ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆုိင္ရာနယ္ေျမရွိ လုပ္ငန္းတာဝန္ခံ ေထာက္ခံခ်က္၊ အလုပ္သမားျဖစ္ပါက လုပ္ငန္းရွင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ငန္းရွင္ကိုယ္စားလွယ္ ေထာက္ခံခ်က္၊ အျခားပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ပါက ကိုယ္တုိင္ဝန္ခံ ခ်က္ယူၿပီး သက္ဆုိင္ရာ ရပ္ကြက္ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရဲ႕ ထပ္ဆင့္ေထာက္ခံခ်က္နဲ႔  မဲစာရင္းမွာ မိမိအမည္ကို ထည့္သြင္းေပးပါရန္ေလ်ာက္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလွ်ာက္ထားသူကို သက္ဆုိင္ရာ  ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ခြဲေတြက  သတ္မွတ္ခ်က္နဲ႔ အညီ ေဆာင္ရြက္ မဲစာရင္းမွာ အမည္ထည့္သြင္းေပးမွာျဖစ္ၿပီး အမည္စာရင္း ထည့္သြင္းခံရသူရဲ႕ အမည္ကို မူလ အၿမဲတမ္းေနရာ ရပ္ကြက္ သို႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္စုရွိ မဲစာရင္းကေန ပယ္ဖ်က္ေပးႏိုင္ေရး အတြက္ကိုေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ကို  တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔  ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

//
More News
Up