A d v e r t i s e m e n t With Us

ထုိင္း ေရထြက္ပစၥည္းစက္႐ုံမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံ ေရႊ႕ေျပာင္းေရး စစ္တမ္းေကာက္

ထုိင္းႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာကို တင္ပို႔ေနတဲ့ ေရထြက္ပစၥည္း ကုန္ေခ်ာထုတ္ စက္ရံုအေတာ္မ်ားမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေရႊ႕ေျပာင္းဖို႔အတြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈေတြ ျပဳလုပ္ေနၿပီလို႔ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က သိရပါတယ္။ စစ္တမ္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေျမေနရာအခက္အခဲနဲ႔ မီးမမွန္မႈအခက္အခဲ ၂ ခုေတာ့ ရွိေနပါတယ္။ အရင္က ဥေရာပသမဂၢက ထုိင္းကို ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားေပမယ့္ အခုအခါမွာ ပိတ္လုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ရလုိက္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ထုိင္းႏိုင္ငံက ေရထြက္ကုန္စက္ရံုေတြက လာေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ အရင္က ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ပိတ္သိမ္းထားရတဲ့ အေအးခန္းေတြကေန ထုိင္းကတင္သြင္းလာမယ့္ ေရထြက္ကုန္ၾကမ္းေတြကို ျမန္မာႏိုင္ငံက ကုန္ေခ်ာျပန္ထုတ္ေပးရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up