ပုံမွန္ပြဲထြက္ခြင့္အတြက္ လီဗာပူး ကို ေျပာင္းျခင္းျဖစ္ဟု မီလ္နာ ေျပာ - DVB