ေဆးလိပ္ႏွင့္အရက္အစား ေဆးေျခာက္ကို တရား၀င္လုပ္ရန္ ၿဗိတိန္လူငယ္မ်ား ဆႏၵရွိ

ၿဗိတိန္မွာရွိတဲ့ အသက္ ၃၀ ႏွစ္ေအာက္ လူငယ္အမ်ားစုက ေဆးေျခာက္ဟာ တရား၀င္ ျဖစ္သင့္တယ္လို႔ ယုံၾကည္ေနပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေငြေၾကး စုေဆာင္းသူေတြက လူငယ္ ၁၀၀၀ ကို ေလ့လာ ဆန္းစစ္ခဲ့ရာမွာ ၄ ဦးမွာ ၁ ဦးကေတာ့ ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္ကို တရားမ၀င္ လုပ္သင့္တယ္လို႔ ထင္မွတ္ထားတာ ေတြ႔ရွိခဲ့တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ Cigarettesခႏၶာကိုယ္ ရုပ္ဆုိင္းဆုိင္ရာကို ေဆးျခာက္ထက္ အရက္နဲ႔ ေဆးလိပ္က ပိုထိခိုက္ေစသလို မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို တရား၀င္ လုပ္လုိက္ရင္ တရားမ၀င္ ေမွာင္ခုိသြင္းတာဟာ ရပ္တန္႔သြားမယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ဒါအျပင္ ၄၆ ရာခုိင္ႏႈန္းကေတာ့ သူတုိ႔ရဲ႕ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းမွာ မူးယစ္ေဆး၀ါး ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားေနတာကို သေဘာတူခဲ့တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 1အင္တာဗ်ဴးတဲ့ လူငယ္အမ်ားစုကလည္း အရက္ေၾကာင့္ ျပႆနာ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့သူေတြကို သိရွိတယ္လို႔ ေတြ႔ရွိခ်က္က ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေတြကို စမ္းသပ္ အသုံးျပဳဖို႔ လူငယ္ေတြရဲ႕ စိတ္၀င္စားမႈက နည္းလာတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

//
More News
Up