အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔ျမင္ကြင္း

အစိုးရနဲ႔ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔တို႔ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္းၿမိဳ႕မွာ ဒီေန႔ ဆက္လက္က်င္းပေနပါတယ္။    

//
More News
Up