အစုိးရ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ ဂရိပင္စင္စားမ်ား ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ဓာတ္ပုံ - ႐ုိက္တာ
ဂရိ  ကြန္ျမဴနစ္ပါတီကို ေထာက္ခံတဲ့ ပင္စင္စားေတြဟာ အစိုးရရဲ႕ ၿခဳိးၿခံေခၽြတာေရး အစီအစဥ္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ေန႔က ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနေရွ႕မွာ ဆႏၵျပၾကပါတယ္။ ဒီလို မူ၀ါဒေတြဟာ ျပည္သူလူထုကို ဆန္႔က်င္တာလုိ႔ ပင္စင္စားေတြက ေႂကြးေၾကာ္ၾကပါတယ္။ ဆႏၵျပသမားေတြ ျဖန္႔ေ၀တဲ့ လက္ကမ္းစာေစာင္မွာလည္း အေႂကြးရွင္ႏိုင္ငံေတြရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေၾကာင္း၊ အစိုးရက အဆုိျပဳတာကို လက္မခံႏုိင္တဲ့အေၾကာင္း ေရးသားထားၿပီး အီးယူကေန ခြဲထြက္ၿပီး အာဏာကို ျပည္သူ႔လက္ကို အပ္ႏွင္းဖို႔ ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ဆႏၵျပသမား နစ္ေကာ့ ဆုိဖီယာေနာ႔စ္က လူေတြခံစားေနရတဲ့ ဒုကၡေတြဟာ အေတာ္မ်ားေနၿပီ၊ ႏိုးၾကားၾကဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီလို႔ ေျပာပါတယ္။ ေနာက္ ဆႏၵျပသမားတေယာက္ကလည္း ႏုိင္ငံျခားသားေတြက ဂရိျပည္သူေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာဟာ မျဖစ္သင့္တဲ့ကိစၥပဲလို႔ ေျပာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆႏၵျပပြဲမွာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကဖို႔ ပင္စင္စားေတြက တျခား ျပည္သူေတြကို တုိက္တြန္းၾကပါတယ္။ လာမယ့္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္ေန႔ လူထုဆႏၵခံယူပြဲက်ရင္လညး္ ယူ႐ုိဇုန္က ေတာင္းဆုိထားတဲ့ အခ်က္ေတြကို ကန္႔ကြက္မဲေပးၾကဖို႔  ဆႏၵျပသမားေတြက  တုိက္တြန္းထားပါတယ္။

//
More News
Up