ေတာင္ကုတ္-ေက်ာက္ျဖဴ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္းတံတား ပ်က္စီး (သတင္းဓာတ္ပုံ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ကုတ္နဲ႔ ေက်ာက္ျဖဴကို ဆက္သြယ္ထားတဲ့ ငွက္ေပ်ာေခ်ာင္းတံတား ပ်က္စီးေနလို႔ ခရီးသြားေတြ အခက္အခဲနဲ႔ ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - Ko Ko Kyi  

//
More News
Up