မသန္စြမ္းသူအားလုံး မွတ္ပုံတင္ေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း

ဓာတ္ပုံ - DawYadanaAung(DSW)
မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕အခြင့္အေရးကို လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏို္င္ဖို႔အတြက္ အစိုးရ ၀န္ႀကီးဌာနဆိုင္ရာ၊ မသန္စြမ္းအဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ယူနီဆက္ဖ္အဖြဲ႔က ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ဇမၺဴသီရိဟိုတယ္မွာ ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ဇြန္လဆန္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဥပေဒ ျပဌာနး္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဖိတ္ၾကားေဆြးေႏြးတဲ့ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ပါတယ္။ ဇြန္ ၃၀ ရက္ေန႔ကစလို႔ ႏွစ္ရက္ၾကာ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲကေန ထြက္ေပၚလာမယ့္ ရလဒ္ေတြဟာ မသန္စြမ္းဥပေဒရဲ႕ နည္းဥပေဒ ေရးဆြဲရာမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစမွာပါ။ ဌာန ညႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚယုယုေဆြက ဥပေဒမွာပါရွိတဲ့ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ မသန္စြမ္းမႈအဆင့္ ခြဲျခားသတ္မွတ္တာရယ္၊ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ အႀကိဳညိႇႏႈိင္းတာလို႔ ေျပာပါတယ္။ မွတ္ပုံတင္တာဟာ စာရင္းသြင္းတာသာျဖစ္ၿပီး အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္လိုမ်ဳိးနဲ႔ မေရာေထြးဖို႔ သူက ေျပာပါတယ္။ “မသန္စြမ္းသူေတြကို မွတ္ပုံတင္ရတဲ့ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဒီဥပေဒမွာပါတဲ့ အခြင့္အေရးေတြ မသန္စြမ္းသူေတြရဖို႔၊ မွတ္ပုံတင္တယ္ဆိုတာက register လုပ္တာ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မဟုတ္ဘူးေနာ္၊ မသန္စြမ္းသူအျဖစ္ မွတ္ပုံတင္တာ။ မသန္စြမ္းသူရဲ႕ ဆႏၵအေလ်ာက္ လုပ္ခ်င္လို႔လည္းရတယ္၊ မလုပ္ခ်င္လို႔လည္းရတယ္။ အဲဒီကေန အသိအမွတ္ျပဳမႈတခုခု ထြက္မွာျဖစ္ၿပီး မသန္စြမ္းသူတေယာက္ ရပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးရွိတဲ့သူ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို တုိ႔က ေဖာ္ထုတ္တာ၊ အဲဒီကိစၥေလးကို ေဆြးေႏြးတာ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းေကာင္စီ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔၊ ေရႊမင္းသားေဖာင္ေဒးရွင္း စတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ကုိယ္စားလွယ္ေတြ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြတက္သူ ျမန္မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ဦးညြန္႔ေအာင္က “မသန္စြမ္းဥပေဒအရ မသန္စြမ္းသူေတြသည္ မွတ္ပုံတင္ရမယ္။ မသန္စြမ္း အမ်ဳိးအစားနဲ႔ မသန္စြမ္းျဖစ္မႈ အတိုင္းအတာကို စစ္ေဆးရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေဆြးေႏြးတာ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ သူက “အဓိကကေတာ့ မသန္စြမ္းအမ်ဳိးအစားကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္မလဲ။ မသန္စြမ္းမႈ အတိုင္းအဆကို ဘယ္လို အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ သတ္မွတ္မလဲ။ အဲဒီဟာ စစ္ေဆးဖို႔ ေကာ္မတီထဲမွာ ဘယ္သူေတြ ပါ၀င္သင့္သလဲ။ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြ ဘယ္လိုရွိသင့္သလဲ ဆိုတာကို ေဆြးေႏြးဖို႔ ေခၚတာပါ။” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၇ ရက္ေန႔မွာ ကုလသမဂၢ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္တုန္းက ထုတ္ျပန္တဲ့ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ မသန္စြမ္းသူ စုစုေပါင္း ၂ ဒသမ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။

//
More News
Up