သိမ္ႀကီးေစ်းေရွ႕တြင္ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပံုကို ကန္႔ကြက္ ဆႏၵျပ (ဓာတ္ပံု)

ဒီေန႔ ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သိမ္ႀကီးေစ်းေရွ႕ ကုန္းေက်ာ္တံတားအနီးမွာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္အေျခခံဥပေဒကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵျပပဲြမွာ ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲက ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း တပ္မေတာ္သား အမတ္မ်ား အလိုမရွိ စတဲ့ စာတမ္းပါ ပိုစတာမ်ားကို ခ်ိတ္ဆဲြၿပီး ေဟာေျပာခဲ့ပါတယ္။

//
More News
Up