A d v e r t i s e m e n t With Us

ပညာေရးစနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆိုင္ရာ သေဘာထား သမၼတထံ အန္အန္အီးအာရ္ ေပးပို႔

အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဆီကုိ ပညာေရးစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုိင္ရာ ႏုိင္ငံလံုးကြန္ရက္(အန္အန္အီးအာရ္) သေဘာထား မွတ္ခ်က္စာ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔မွာ ေပးပုိ႔လုိက္ပါတယ္။ သမၼတက အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒကုိ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ လက္မွတ္ေရးထုိး ထုတ္ျပန္ထားပါတယ္။ ျပင္ဆင္တဲ့ ဥပေဒမွာ ၄ ပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲတုန္းက သေဘာတူညီခ်က္ေတြနဲ႔ အမ်ားစုကြဲလြဲေနတဲ့အတြက္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔ အန္အန္အီးအာရ္က ေတာင္းဆုိထားပါတယ္။ ၄ ပြင့္ဆုိင္မွာ သေဘာတူထားတဲ့ ဆရာသမဂၢနဲ႔ ေက်ာင္းသားသမဂၢ ကုိယ္စားလွယ္ေတြကုိ ပညာေရးမူ၀ါဒနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ ဥပေဒေတြ၊ နည္းဥပေဒေတြ ေရးဆြဲရာနဲ႔ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္မွာ ပါ၀င္ျခင္းကုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္တဲ့ဥပေဒမွာ ျငင္းပယ္ထားပါတယ္။ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာ္မရွင္ကုုိ ဖ်က္သိမ္းဖုုိ႔ သေဘာတူခဲ့ေပမယ့္ အခုဥပေဒမွာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္အျဖစ္ ပါ၀င္လာတာ၊ အခမဲ့ အလယ္တန္းပညာေရးကုိ မူလတန္းအထိသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္လုုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ပညာေရး အသံုးစရိတ္ကုိ အစုိးရ အသံုးစရိတ္ရဲ႕ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ေရာက္ရွိေရးကုိသာ ေဖာ္ျပထားၿပီး အခ်ိန္ကာလကုိ သတ္မွတ္ထားျခင္း မရွိဘူးလုိ႔ အန္အန္အီးအာရ္ရဲ႕ သမၼတဆီကုိ ေပးပုိ႔တဲ့ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ဆုိထားပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up