ဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ မြန္ဂုိလီးယား သမၼတတုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္

ဓာတ္ပုံ - ဦးရဲထြတ္
သမၼတ ဦးသိန္းစိန္နဲ႔ မြန္ဂိုုလီးယား သမၼတတုိ႔ ႏွစ္ႏုုိင္ငံၾကား ခရီးသြားလာေရးနဲ႔ ကုုန္သြယ္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ေတြကုုိ ဇြန္လ ၂၉  ရက္ေန႔က ခ်ဳပ္ဆုုိႏုုိင္ခဲ့ပါတယ္။ အခုု ခရီးစဥ္ကေန ႏွစ္ႏုုိင္ငံၾကားမွာ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေတြအတြက္ တြန္းအားျဖစ္ေစဖုုိ႔ ယံုုၾကည္ၿပီး ႏွစ္ႏုုိင္ငံၾကား အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိမယ့္ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆုုိႏုုိင္လုုိ႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ေက်နပ္ေၾကာင္း မြန္ဂိုု႐ုပ္သံ မီဒီယာေတြမွာ ေၾကညာသြားပါတယ္။ ပူးတြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲမွာေတာ့ မြန္ဂိုုလီးယား သမၼတက ႏွစ္ဘက္ စီးပြားေရး လုုပ္ငန္းရွင္ေတြၾကားမွာ အေတြ႔အႀကံဳေတြ ဖလွယ္ဖုုိ႔၊ ေလေၾကာင္းပုုိ႔ေဆာင္ေရးနဲ႔ ခရီးသြား လုုပ္ငန္းေတြမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ သေဘာတူထားပါတယ္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ဟာ မြန္ဂိုုလီးယား သမၼတရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္နဲ႔ ဇြန္လ ၂၈ ရက္ကေန ၃၀ ရက္ေန႔အထိ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အျဖစ္ မြန္ဂုိလီးယားကုိ သြားေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

//
More News
Up