ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္

November 23, 2018

အၾကမ္းဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားကုိ ႏုိင္ငံသားအျဖစ္မွ ႐ုပ္သိမ္းမည္ဟု ၾသစေၾတးလ်ေျပာ

အၾကမး္ဖက္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားေတြဟာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈ ႐ုပ္သိမး္ခံရမယ္လုိ႔ ၾသစေၾတးလ် ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ အဆိုျပဳလိုက္ပါတယ္။ တကယ္လို႔ အစုိးရအေနနဲ႔ က်ဴးလြန္သူေတြဟာ တျခားႏုိင္ငံမွာ ေနထုိင္ဖုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရိွ တယ္လို႔ ယံုၾကည္ရင္ သူတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကို ႐ုပ္သိိမး္မယ္လုိ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆင္က အဆုိျပဳလုိက္တာပါ။ ေမာ္ရစ္ဆင္က “ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားေတြ အႏၱရာယ္ကင္းေစဖုိ႔နဲ႔ ၾသစေၾတးလ် ႏုိ္င္ငံသားျဖစ္ျခင္းရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကို ကာကြယ္ဖို႔အတြက္ က်ေနာ္တုိ႔ဟာ လိုအပ္တဲ့ အရာေတြကုိ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ မဟာမိတ္ျဖစ္ၿပီး အာဖဂန္ နစၥတန္နဲ႔ အီရတ္ကို တပ္ဖြဲ႔၀င္ေတြ ေစလႊတ္ခဲ့တဲ့ ၾသစေၾတးႏုိင္ငံမွာ မၾကာခင္က ႏုိင္ငံသားစစ္ေသြးႂကြေတြရဲ႕ တုိက္ခုိက္မႈကို ႀကံဳေတြ႔လာရပါတယ္။ အခု စေကာ့ေမာ္ရစ္ဆင္ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ဟာ အၾကမး္ဖက္မႈ က်ဴးလြန္သူေတြကို ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကေန ႐ုပ္သိမး္တဲ့ လက္ရိွ တားျမစ္ခ်က္ေတြကို အားေပ်ာ့ေစပါတယ္။ လက္ရိွ တားျမစ္ခ်က္အရ က်ဴးလြန္သူေတြအေနနဲ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံသားခံယူထားၿပီး ျပစ္ဒဏ္ ၆ ႏွစ္ အထက္ ခ်မွတ္ခံရတဲ့ အခါမိ်ဳးမွာ ၾသစေၾတးလ် ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ကေန ႐ုပ္သိမး္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
2 years Ago
Up