ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးမ်ား

November 15, 2018

အီးယူမွခြဲထြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္း ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးမ်ား ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပး

ဥေရာပသမဂၢ (အီးယူ) ကေန ၿဗိတိန္ခြဲထြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းအတြက္ ၿဗိတိန္ရဲ႕ အႀကီးတန္းဝန္ႀကီးေတြက ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထေရဆာေမကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၄ ရက္မွာ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္အတြင္း အတည္ျပဳဖို႔ တင္သြင္းရာမွာ ေမဟာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢကေန ႏုတ္ထြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ မူၾကမ္းနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေၾကညာခ်က္ မူၾကမ္းကို သေဘာတူသင့္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႔က တစုတစည္းတည္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကတယ္လို႔ ေမက ေျပာပါတယ္။ ငါးနာရီၾကာ အစိုးရအစည္းအေဝး အၿပီးမွာ ေဒါင္းနင္းလမ္း ၿခံအမွတ္ ၁၀ ေရွ႕က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္႐ုံးအျပင္မွာ ေမက ေျပာလိုက္တာပါ။ "ႏုတ္ထြက္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မူၾကမ္းဟာ ညိႇႏိႈင္းလို႔ရႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုးအရာပဲ ဆုိတာ က်မ ခိုင္္ခိုင္ၿမဲၿမဲ ယံုၾကည္တယ္" လို႔လည္း ေမက ေျပာပါတယ္။ လမ္းထိပ္မွာေတာ့ ဆႏၵျပသူေတြက ဥေရာပသမဂၢကေန ၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး ေႂကြးေၾကာ္သံေတြကို ဟစ္ေႂကြးေနတာပါ။ မတ္လ ၂၉ ရက္မွာ ၿဗိတိန္က ဥေရာပသမဂၢကေန ႏုတ္ထြက္ၿပီးေပမယ့္ နီးကပ္တဲ့ ဆက္ဆံေရး ဆက္ထားျခင္းအားျဖင့္ မဲရွင္ေတြေရာ ဥေရာပသမဂၢထဲက ၿဗိတိန္ကို ေထာက္ခံသူေတြပါ ေက်နပ္မယ္လို႔ ေမက ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ေၾကာင့္ ဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္မႈရွိမရွိ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း မသိရေသးပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ မူၾကမ္းကို မဖတ္ခင္တည္းက အတိုက္အခံေတြ ေဝဖန္ေနလို႔ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္ထဲ မဲေပးဆံုးျဖတ္ခ်ိန္မွာ စိန္ေခၚမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္။
3 years Ago
Up