၃ ႏွစ္အတြင္း အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၅၀ ဦးကို အေရးယူ

March 12, 2019

၃ ႏွစ္အတြင္း အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအပါအ၀င္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၅၀ ဦးကို အေရးယူ

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္တာကာလအတြင္း အစိုးရ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းနဲ႔ ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ေတြအပါအ၀င္ စုစုေပါင္း၀န္ထမ္း ၁၅၀ ဦးကို အေရးယူခဲ့တယ္လို႔  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ မတ္လ ၁၁ ရက္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမွာ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္သူတို႔၏ တိုင္ၾကားစာဆုိင္ရာေကာ္မတီရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခေန အစီရင္ခံစာ(၂/၂၀၁၈)ကို တင္သြင္းခဲ့ရာမွာေျပာၾကားလိုက္တာပါ။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း အေရးယူခဲ့တဲ့ အရာထမ္း စုစုေပါင္း ၆၃ ဦးရွိၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔က ၂၉ ဦးနဲ႔ အမ်ားဆံုးျဖစ္သလုိ အေရးယူခဲ့တဲ့ အမႈထမ္း စုစုေပါင္း ၈၇ ဦးထဲမွာလည္း  ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ ဖြဲ႔က ၂၅ ဦးပါ၀င္ပါတယ္။ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦး၀င္းႀကိဳင္က "ေကာ္မတီအေနနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာအာဏာပိုင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ုံး၊ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္၀န္ႀကီးဌာနေတြ၊ သက္ဆုိင္ရာတုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေတြ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း၊ တရားေရး၀န္ထမ္းေတြ၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြ၊ ရာအိမ္မႉး၊ ဆယ္အိမ္မႉးေတြကို အလုပ္က ထုတ္ပယ္တာ၊ ရာထူးေလ်ာ့ခ်တာ၊ ႏွစ္တုိးလစာ ရပ္ဆုိင္းတာ၊ ရာထူးတိုးရပ္ဆုိင္းတာ၊ မွတ္တမ္းတင္စာနဲ႔ သတိေပးတာတို႔ကို အေရးယူ ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္ "လို႔ေျပာပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တိုင္ၾကားစာေတြကို သက္ဆုိင္ရာအာဏာပုိင္အဖြဲ႔အစည္းေတြကို လႊဲေျပာင္းေပးပို႔ခဲ့ေပမယ့္ သက္ဆိုင္ရာက အမႈတြဲေတြ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနကို အခ်ိန္နဲ႔ တေျပးညီ ျပန္လည္တင္ျပမႈမရွိတာ၊ တခ်ဳိ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြဟာ ေက်နပ္အားရဖြယ္မရွိတာနဲ႔ အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေနတာေတြကိုလည္း စိစစ္ေတြ႔ရွိရတယ္လို႔လည္း လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီက အစီရင္ခံသြားပါတယ္။
2 years Ago
Up