၀န္ထမ္းသင္တန္းသား၏ စားစရိတ္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္

January 22, 2018

၀န္ထမ္းသင္တန္းသား၏ စားစရိတ္ႏႈန္းထားတိုးျမႇင့္ေပးရန္ စီစဥ္

  ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ သင္တန္းတက္ စားစရိတ္ႏႈန္းထား တရက္ က်ပ္ ၅၀၀ ကို ေခတ္ကာလနဲ႔ ေလ်ာ္ညီေအာင္ တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ေပးသြားဖို႔ စီစဥ္လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္ ဒီေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လႈိင္းဘြဲ႔ မဲဆႏၵနယ္က ဦးခင္ခ်ိဳရဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကို  လက္ရွိကုန္ေဈးႏႈန္းနဲ႔  မၽွတတဲ့ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ ခံစားခြင့္ျပဳႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ နဲ႔  စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရင္း ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ “ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ႀကီးမႉးဖြင့္လွစ္တဲ့ ညည့္အိပ္ညည့္ေနသင္တန္းမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ရတဲ့ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းစားေသာက္စရိတ္ကို လက္ရွိ ကုန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ မွ်တသည့္ႏႈန္းသို႔ တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္ ခရီးသြားေန႔တြက္စရိတ္နဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်ိန္ထိုးၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြ အေျခအေနေပးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး စီမံကိန္းနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက သံုးသပ္လို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားပါ စုစည္းရယူၿပီးေတာ့ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ကို အဆိုျပဳတင္ျပရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အဖြဲ႔ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။” လက္ရွိမွာ ၀န္ထမ္းမ်ား ခရီးထြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့အခါ ေန႔တြက္စရိတ္ ၃၀၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္က ၀န္ထမ္းေန႔တြက္စရိတ္ ၁၅ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့တုန္းက စားစရိတ္ ၈ က်ပ္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ တခါ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ ၀န္ထမ္းေန႔တြက္စရိတ္ ၁၇၀၀ က်ပ္ ေျပာင္းလဲျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး စားစရိတ္ကိုလည္း က်ပ္ ၅၀၀ အျဖစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ခဲ့ ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ၀န္ထမ္းေန႔တြက္စရိတ္ကို တရက္ က်ပ္ ၃၀၀၀ တိုးျမႇင့္ထုတ္ေပးေနေပမယ့္ စားစရိတ္ကေတာ့ က်ပ္ ၅၀၀ ပဲ သတ္မွတ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။
3 years Ago
Up