ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက်ဆင္းလာဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ထုတ္ျပန္

December 12, 2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈက်ဆင္းလာဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ထုတ္ျပန္

  ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟာ သိသိသာသာက်ဆင္းလာၿပီး လူဦးေရရဲ႕ သံုးပံုတစ္ပံုဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးႏိုင္တယ္လုိ႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ အေျခအေနေလ့လာ စိစစ္ခ်က္ အစီရင္ခံစာကို ဒီကေန႔ ေနျပည္ေတာ္မွာ အခမ္းအနားနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္ကာလအေျခအေန အခ်ိ်န္အခါနဲ႔ ေလ်ာ္ညီတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြရဲ႕ သံုးစြဲမႈေတြကို ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္ထားတဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ တိုင္းတာတဲ့ နည္းလမ္းသစ္အရ တြက္ခ်က္ၿပီး ခုလို ထုတ္ျပန္လိုက္တာလို႔ဆိုပါတယ္။ နည္းလမ္းသစ္မွာ မိုဘိုင္းဖုန္းလို တာရွည္ခံပစၥည္းေတြသံုးစြဲႏိုင္မႈနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက တြက္ခ်က္ေပးထားတဲ့ ေနာက္ဆံုးမြမ္းမံ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ ကယ္လုိရီ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္မႈေတြပါ၀င္ပါတယ္။ နည္းလမ္းသစ္နဲ႔ တြက္ခ်က္မႈအရ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္လို႔ သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ၄၈ ဒႆမ ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၂ ဒႆမ ၁ ရာခုိင္ႏႈန္းကို က်ဆင္းလာတာျဖစ္ပါတယ္။ တြက္ခ်က္မႈအသစ္အရ ျမန္မာ့လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၅ ဒႆမ ၈ သန္းဟာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးတဲ့အေျခအေနမွာေနထိုင္ေနရတယ္၊ ၁၃ ဒႆမ ၈ သန္းဟာ ေက်းလက္မွာ ေနထုိင္ၿပီး ၂ သန္းကေတာ့ ၿမဳိ႕ျပမွာေနထုိင္သူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။
4 years Ago
Up