ျပန္လည္ေရြးေကာက္

April 8, 2017

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး မူတူးေစးဖုိးကုိ ေကအန္ယူဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ေရြးေကာက္

ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ ေကအန္ယူကြန္ဂရက္ကေန ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံးရဲ႕ ဥကၠ႒အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမူတူးေစးဖိုးကိုပဲ ျပန္လည္ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္လိုက္ၾကပါတယ္။ ေကအန္ယူ ဥကၠ႒ေနရာကလြဲၿပီး က်န္တဲ့ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ေနရာေတြ အေျပာင္းအလဲ ရွိခဲ့ၿပီး ဒုဥကၠ႒ေနရာကို အရင္ အေထြေထြအတြင္းေရးမႈ ပဒိုကြယ္ထူး၀င္းက ရရွိပါတယ္။ အေထြေထြအတြင္းေရးမႉးအျဖစ္ ပဒိုေစာတာဒိုမူး၊ တြဲဘက္အတြင္းေရးမႉး ၁  အျဖစ္ ပဒိုေစာဆဲပြယ္ ေခၚ ေစာစတိဖ္၊ အတြင္းေရးမႉး ၂ အျဖစ္ ပဒိုေစာလွထြန္းတို႔ကို ကြန္ဂရက္က ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အရင္ ေကအန္ယူဒုဥကၠ႒နဲ႔ အတြင္းေရးမႉး ၂ ေနရာ အေျပာင္းအလဲ ရွိခဲ့ၿပီး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းအေျပာင္းအလဲဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုလားတဲ့ အေျပာင္းအလဲတခုအျဖစ္ အမ်ားစုက ႐ႈျမင္ၾကပါတယ္။
4 years Ago
Up