ျပည္နယ္ ၃ ခုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေန

June 25, 2019

ျပည္နယ္ ၃ ခုတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေန

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရတာေတြ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားေနတယ္လုိ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။  အဆိုပါျပည္နယ္သံုးခုအပါအ၀င္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ရာေဒသေတြမွာ အဓမၼ လုပ္အားေစခိုင္းမႈေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားေနတာေတြ႔ရတယ္လုိ႔လည္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(ILO)ရဲ႕ စံႏႈန္းေတြနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး ကၽြမ္းက်င္တဲ့ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္္တဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ အလုပ္သမားအခြင့္ေရး  ျပင္းျပင္းထန္ထန္ခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြဟာ   ျပည္နယ္သံုးခုမွာ အဓိကျဖစ္ပြားေနတဲ့အျပင္ စက္႐ုံလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း  အလုပ္သမားေတြကို လုပ္အားခ မေပးတာ၊ အခ်ိန္ေက်ာ္လြန္ခိုင္းေစတာေတြ အမ်ားဆုံးျဖစ္ပြားေနတယ္လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ေဒၚခိုင္ဇာေအာင္က ေျပာပါတယ္။ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြကေတာ့ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားနဲ႔ ၀န္ႀကီးဌာန သံုးပြင့္ဆိုင္ေတြ႔ဆံုမႈမွာ ယံုၾကည္မႈ ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ျမန္မာလုပ္သားေစ်းကြက္ စီမံခန္႔ခြဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈအစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲေနတယ္လို႔ ဇြန္ ၁၈ ရက္ေန႔က အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာညီလာခံမွာ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။  ဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ တခုထဲေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ရွိတဲ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစညး္ ျဖစ္တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ (ILO)ကို ရန္သူေတြလိုမျမင္ဘဲ ေသခ်ာ ေလ့လာဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (CTUM) ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္ က ေျပာပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အဓမၼခိုင္းေစမႈ ပေပ်ာက္ေရးဖို႔  လုပ္ငန္းစီမံခ်က္ ေရးဆြဲေနၿပီး ႏိုင္ငံအဆင့္ တိုင္ၾကားမႈ ယႏၲရားတရပ္ထူေထာင္ႏိုင္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလ ၁ ရက္ေန႔က ကမၻာ့အလုပ္သမားေန႔ အခမ္းအနားကိုေပးပို႔တဲ့ သ၀ဏ္လႊာမွာ ေျပာဆုိ ထားပါတယ္။  ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းမွာ အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔ေတြ၊ အေျခခံအလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း ေတြနဲ႔ အလုပ္ရွင္ အဖြဲ႔အစည္းေတြအပါအ၀င္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမား အဖြဲ႔အစည္း စုစုေပါင္း  ၂၉၃၂ ဖြဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ 
2 years Ago
Up