ေမလ

June 13, 2019

ေမလအတြင္း လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ  ၉၂ ႀကိမ္ျဖစ္ပြား

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေမလအတြင္း လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ ၇၉ ႀကိမ္နဲ႔ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ၉၂ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး   ဧၿပီလကထက္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္စဥ္ ပုိမုိျမင့္တက္လာတယ္လုိ႔ Myanmar Institute for Peace and Security အဖြဲ႔က ဒီကေန႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ပဋိပကၡေစာင့္ၾကည့္ေရးအခ်က္အလက္စာရင္းအရ ေမလမွာ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ (ေအေအ)နဲ႔ တပ္မေတာ္တုိ႔အၾကားျဖစ္ပြားတဲ့ တိုက္ပြဲေတြ ျမင့္တက္လာတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားၿပီး မိုင္းနဲ႔ ေဒသႏၱရ လက္လုပ္မိုင္းအသံုးျပဳ တိုက္ခိုက္မႈ ၁၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့တယ္လို႔လည္းဆိုပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာေတာ့ တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္ေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြ ရပ္ဆုိင္းထားတဲ့အတြက္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈ အေရအတြက္ ေလ်ာ့က်ၿပီး ေမလမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ေအေအအဖြဲ႔ တို႔ ေန႔စဥ္လိုလို ထိေတြ႔တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေပမယ့္ ၾကာျမင့္ခ်ိန္နဲ႔ ျပင္းထန္မႈကေတာ့ အရင္လက ထက္ေလ်ာ့က်တယ္လုိ႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေမလအတြင္း  RCSS/SSAနဲ႔ TNLA/PSLF ၊ SSPP/SSA ပူးေပါင္းတပ္အဖြဲ႔တို႔ အၾကား လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္တာ မရွိဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပပါတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ေျမာက္ပိုင္းမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔  ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္(KIA)၊ ပေလာင္ျပည္နယ္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (TNLA) တို႔အၾကား တိုက္ပြဲ အနည္းငယ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ  လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမရွိဘူးလို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ Myanmar Institute for Peace and Security အဖြဲ႔ဟာ အစုိးရမဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခု ဇန္န၀ါရီလ ၂၅ ရက္ေန႔က ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ခဲ့တာပါ။
2 years Ago
Up