ေဖျမင့္

March 17, 2016

အစိုးရသစ္ တာထြက္ခ်ိန္

အစုိးရသစ္ အာဏာလႊဲေျပာင္းရယူရန္ ရက္သတ္ၱသုံးပတ္မွ် ၾကာျမင့္ဦးမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း အစိုးရသစ္ကို အကဲခတ္မည့္ သူမ်ားကေတာ့ တျပင္ျပင္ ရွိေနၾကၿပီ။ ထုံးစံအားျဖင့္ေတာ့ ပထမဆုံး ရက္ ၁၀၀ မွာ ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ စြမ္းေဆာင္ႏုိင္သလဲ ဆုိတာ ကို ၾကည့္ကာ၊ သူ႔သက္တမ္းအတြင္း ဘာေတြ ဘယ္ေလာက္ ျဖစ္ေျမာက္မည္ မျဖစ္ေျမာက္မည္ ဆိုတာ အကဲျဖတ္ မွတ္ခ်က္ခ်ေလ့ ရွိၾကသည္။ ရက္ ၁၀၀ စိစစ္ခ်က္ေတြသည္ သက္တမ္း ၄-၅ ႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ အစိုးရေတြကို ဘယ္ေလာက္ နီးစပ္ မွန္ကန္စြာ အကဲျဖတ္ႏုိင္မလဲ မေသခ်ာေသာ္လည္း သည္အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြက အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ အမ်ားျပည္သူ၏ အထင္အျမင္မ်ား၊ အားေပးမႈ အားမေပးမႈမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ႏုိင္သျဖင့္ အစိုးရသစ္တုိ႔ကေတာ့ အဆုိပါ ရက္ ၁၀၀ ကာလအတြင္း စြမ္းေဆာင္ရည္ မ်ား ထင္သာျမင္သာ ျပႏုိင္ေအာင္ သတိထား ေဆာင္ရြက္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရက မတ္လကုန္တြင္မွ တာ၀န္မ်ား လႊဲေျပာင္းယူရမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ကနဦး အစ ဧၿပီလမွာကလည္း ႐ုံးပိတ္ရက္ရွည္ႀကီးက လတစ္၀က္စာ ေနရာယူထားသည္ ျဖစ္ရာ၊ ျပင္ရင္းဆင္ရင္းႏွင့္ပင္ ဧၿပီတလ ကုန္သြားလိမ့္မည္ ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပင္ဆင္သည့္ ကိစ္ၥေတြ ဧၿပီထဲမွာ ပီပီသသ လုပ္ႏုိင္လွ်င္ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ ဘာေတြ ေျပာင္းလဲမည္၊ သက္ဆုိင္ရာ က႑နယ္ပယ္အသီးသီးမွာ အသစ္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အရာေတြက ဘယ္လိုဘယ္ပုံရွိမည္ ဆိုတာကို အမ်ားျပည္သူ ျမင္ေယာင္ႏုိင္ အကဲျဖတ္ ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ေတာ့ ေနာက္ ႏွစ္လအတြင္းေလာက္ မွာပင္ အစပ်ဳိး အစီအစဥ္ေတြ လုပ္ျပႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယူဆသည္။ ေလာေလာဆယ္မွာပဲ အန္အယ္လ္ဒီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ပါတီစီးပြားေရး ေကာ္မတီ၀င္ မ်ား ေတြ႔ဆုံကာ ရက္ ၁၀၀ အတြင္း စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္မ်ား မည္သုိ႔မည္ပုံ ေဆာင္ရြက္မည္ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းထြက္ေပၚလာသည္။ ဒါက ရက္ ၁၀၀ အတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္မႈတခု ျဖစ္သလုိ ရွည္ၾကာေသာ အလႊဲအေျပာင္းကာလႀကီးကို တနည္းတဖံု အက်ဳိးရွိေအာင္ အသုံးခ်ေနျခင္း ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆုိႏုိင္သည္။ တစ္ဖက္မွာေတာ့ ရက္ ၁၀၀ ေတြ ဘာေတြတြက္သည္ျဖစ္ေစ မတြက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ မိမိတုိ႔ စိတ္၀င္စားသည့္ မည္သည့္ကိစၥေတြကို မည္သုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေလမည္လဲဟု ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနသူေတြလည္း အမ်ားအျပား ရွိေနသည္။ ပထမ ထင္ထင္ရွားရွားကေတာ့ ျမစ္ဆုံကိစၥ။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ျမစ္ဆုံျပႆနာဖုိင္တြဲကို ႀကိဳးႏွင့္ခ်ည္၊ ဆုိင္းငံ့ဟု စာတန္းထုိးကာ ဗီ႐ုိထဲ ေသာ့ခတ္ ထားခဲ့သည္။ အာဏာလႊဲသည့္အခါ သည္ဖုိင္တြဲသည္ အစိုးရသစ္လက္ထဲ ေရာက္လာ မည္။ ယခုပင္လွ်င္ တ႐ုတ္သံအမတ္က ျမစ္ဆုံကိစၥကို အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာ မည့္အေၾကာင္း စတင္ေျပာဆုိေနၿပီး၊ ျမစ္ဆုံကို လက္မခံႏုိင္သည့္ ပုဂ္ၢိဳလ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထံမွ လည္း ကန္႔ကြက္သံမ်ား ထြက္ေပၚလာၿပီ။ သည္ျပႆနာက သယံဇာတ ထုတ္ယူသုံးစြဲမႈ (စီးပြားေရး) ႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အၾကား အျငင္းပြားမႈ ျပႆနာသာမက ႏုိင္ငံေရး လူမႈေရး ျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။ သည္အထဲမွာ ႏုိင္ငံတြင္း သယံဇာတ ခြဲေ၀မႈ၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး၊ နယ္စပ္ေဒသအေရး၊ လက္နက္ကိုင္ေသာ လက္နက္ မကုိင္ေသာ လူမ်ဳိးစု တုိင္းရင္းသားမ်ားအေရး၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိ႔အထိ ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈ ရွိေနသည္။ ျမစ္ဆုံႏွင့္တကြ အလားတူ ျပႆနာမ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီက ဘယ္နည္းဘယ္ပုံ ကုိင္တြယ္သလဲ ဟူသည္ အစုိးရသစ္ကုိ အကဲျဖတ္ရာမွာ အသုံးျပဳမည့္ အေရးပါေသာ ေပတံတစ္ေခ်ာင္း ျဖစ္လိမ့္ မည္။ အမ်ဳိးသား ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းပါ ပါတီ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ ပါတီက ေဆာင္ရြက္ မည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္လည္း တုိင္းျပည္သို႔ အန္အယ္လ္ဒီ က ေပးခဲ့သည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအႀကိဳ ကတိက၀တ္မ်ားျဖစ္ရာ၊ အဲသည္ ကတိက၀တ္မ်ားအတုိင္း မည္မွ် ေဆာင္ရြက္ မေဆာင္ရြက္ဟူသည္ကိုလည္း အကဲျဖတ္သူတုိ႔ ေစာင့္ၾကည့္ တုိင္းတာၾကလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေၾကညာစာတမ္းပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ အန္အယ္လ္ဒီသည္ တုိင္းရင္းသားအားလုံးတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအရ တန္းတူညီမွ်ရွိသည့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးကို ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ပင္လုံစိတ္ဓာတ္ကုိ အေျခခံေသာ ႏုိင္ငံေရး ေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လိမ့္မည္ဟု အမ်ားနားလည္ထားၾကရာ ၿပီးခဲ့သည့္ သုံးေလးႏွစ္တာ ကာလ ပတ္လုံး ျပည္သူလူထု ၾကားသိ ေနရသည့္ မေအာင္ျမင္ မၿပီးစီးေသးေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အန္အယ္လ္ဒီက မည္သုိ႔ေသာ ပုံသဏၭာန္ျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ ဟူသည္မွာလည္း ျပည္တြင္းေရာ ျပည္ပကပါ ေစာင့္ၾကည့္ၾကမည့္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥရပ္တခု ျဖစ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ၏ မူ၀ါဒမ်ားထဲတြင္ အေရးပါေသာ အရာတခုက တရားဥပေဒစိုးမုိးေရး (rule of law) ျဖစ္သည္။ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးကုိ ပါတီဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း စတင္ကိုင္တြယ္ခဲ့၍ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္လည္း ျပည္သူ လူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမည့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး၊ ျပည္သူလူထုအက်ဳိးကို ေရွး႐ႈသည့္ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းေရး၊ တရားမွ်တၿပီး ဘက္လုိက္မႈ ကင္းသည့္ တရားစီရင္ေရး စနစ္ ထူေထာင္ေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးေအာက္တြင္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီ ေဆာင္ရြက္ေသာ လြတ္လပ္ေသာ ရဲတပ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေရး စသည္ျဖင့္ ျပည့္စုံစြာ ေဖာ္ျပထားရာ၊ လက္ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔အေပၚ ေက်နပ္မႈ မရွိၾကသူတုိ႔အေနျဖင့္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္၌ သည္က႑မ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ မည္မွ်ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ မည္လဲ ဟူသည္ကုိ ေစာင့္ၾကည့္ၾကမည္ ျဖစ္ၿပီး၊ အထူးသျဖင့္ ေလာေလာဆယ္တြင္ ၿငိမ္းစုစီ ပုဒ္မ ၁၈ အပါအ၀င္ အျငင္းပြားဖြယ္ ဥပေဒမ်ား လုပ္ထုံးလုပ္နည္း မ်ားျဖင့္ အေရးယူျခင္း ခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားႏွင့္ ၎တုိ႔အား ေထာက္ခံ အားေပး သူမ်ားထံမွ ေတာင္းဆုိသံ ေမးျမန္းသံမ်ား မၾကာမတင္ပင္ ထြက္ေပၚလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ သည့္ေနာက္ေတာ့ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း ေတာက္ေလွ်ာက္ ေပၚေပါက္ခဲ့သည့္ ေျမယာသိမ္းယူမႈမ်ား၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ျဖစ္ေပၚသည့္ ျပႆနာမ်ား။ အန္အယ္လ္ဒီ ေၾကညာစာတမ္းတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ား လြတ္လပ္ လုံၿခံဳမႈရွိေရးႏွင့္ ယင္းအတြက္ ေတာင္သူလယ္သမား အဖဲြ႕အစည္းမ်ား ေပၚေပါက္ေရး၊ လယ္ယာေျမကို ဥပေဒႏွင့္ အညီ ပုိင္ဆုိင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းခြင့္၊ ဥပေဒမဲ့ ဆုံး႐ႈံးေသာ လယ္ယာေျမမ်ား ျပန္လည္ ရရွိေရး၊ ေလ်ာ္ေၾကး နစ္နာေၾကးမ်ား ရရွိေရး၊ ေခတ္ကာလႏွင့္ ေလ်ာ္ညီမႈ မရွိသည့္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ ျပ႒ာန္းေရး စသည္တုိ႔ကိုပါ ေဖာ္ျပထားရာ၊ ဘယ္ေဖာ္ျပခ်က္ ေတြကို ဘယ္အခ်ိန္အခါ စတင္ကာ ဘယ္လုိအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဟူသည္လည္း အေရးႀကီး ေသာ တုိင္းတာ အကဲျဖတ္စရာ တခု ျဖစ္လိမ့္မည္။ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရသစ္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ ျပႆနာမ်ားစြာအနက္ ယခု ေနာက္ဆုံးတြင္မွ ေဖာ္ျပရ ေသာ္လည္း အေရးႀကီးဆုံး တခုဟု ဆုိရမည့္အရာက တပ္မေတာ္ႏွင့္ မည္မွ်အဆင္ေျပစြာ ပူးတြဲ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္လဲ ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္၏။ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ဆက္လက္ တုိးတက္ရန္အတြက္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ႏုိင္ေရးသည္ အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္၏။ ေရြးေကာက္ပြဲ ေၾကညာစာတမ္းတြင္၊ “တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ ကာကြယ္ေရး ယႏၲရားတရပ္လုံးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ထဲ၌သာ တည္ရွိရန္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ မည္” ဟု ေဖာ္ျပထားရာ၊ ဤသည္ကမူ ရက္ ၁၀၀ ႏွင့္ အကဲျဖတ္၍ မရႏုိင္ဘဲ ေရရွည္ ေစာင့္ၾကည့္ ရမည့္ ဒီမုိကေရစီေရး ရည္မွန္းခ်က္တရပ္ ျဖစ္သည္ဟု ႐ႈျမင္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖျမင့္
5 years Ago

February 25, 2016

အစိုးရသစ္ႏွင့္ သတင္းမီဒီယာ ဆက္ဆံေရး

အစိုးရသစ္က ယခုထိ ေပၚမလာေသးေပ။ သို႔ေသာ္ အစုိးရသစ္၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ေသာ အန္အယ္လ္ဒီပါတီ ဦးေဆာင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ကေတာ့ စတင္ေနၿပီ။ အစုိးရက တစိတ္ခ်င္း တပုိင္းခ်င္း ကူးေျပာင္းဆဲ ဆုိပါေတာ့။ သည္အခ်ိန္မွာပင္ သို႔မဟုတ္ သည့္ထက္ ေစာေစာကပင္ အန္အယ္လ္ဒီအစိုးရ တက္ခဲ့ေသာ္ မီဒီယာေတြ ဘယ္ေနရာက ရပ္တည္ၾကမည္နည္းဟု ေမးျမန္း ေစာေၾကာမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က လက္သံေျပာင္ေျပာင္ႏွင့္ ထုိးႏွက္ ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ားသည္ လူထုေထာက္ခံမႈ ႀကီးမားေသာ အန္အယ္လ္ဒီအစုိးရ (ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ) ကို ေ၀ဖန္ႏုိင္ၾကမည္လား...ဟူ၍။ သည္အသံမ်ား ရွိေသာေၾကာင့္လား မသိ။ ၂၀၁၆ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၄-၁၅-၁၆ က ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ တုိင္းရင္းသား မီဒီယာ ညီလာခံ၌ ေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါ “အစိုးရသစ္ႏွင့္ ပင္မ မီဒီယာ၏ အခန္းက႑” ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္တရပ္ ပါ၀င္လာတာ ေတြ႔ရသည္။ ေယဘုယ်သေဘာ ေျပာရေသာ္... အစုိးရႏွင့္ သတင္းမီဒီယာတုိ႔သည္ ရန္သူလည္းမဟုတ္၊ မိတ္ေဆြလည္း မဟုတ္ေပ။ သို႔ေသာ္ မိမိအလုပ္ကို မိမိလုပ္ရင္း အျပန္အလွန္ ပုံမွန္ ဆက္ဆံေနၾကရမည့္သူမ်ား ျဖစ္၏။ မီဒီယာ၏ ပင္မအလုပ္က အမ်ားျပည္သူကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးျခင္း ျဖစ္၏။ တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး အေျခအေနမ်ား၊ တုိင္းျပည္၌ ထြန္းကားေနေသာ သို႔မဟုတ္ အသစ္၀င္ေရာက္လာေသာ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာကိစၥမ်ား၊ လူ႔အ၀န္းအ၀ိုင္းထဲက ထူးျခားေသာ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ား... စတာေတြထဲမွာ အမ်ားျပည္သူတုိ႔၊ သုိ႔မဟုတ္ မိမိစာနယ္ဇင္းဖတ္ ပရိသတ္တုိ႔ စိတ္၀င္စားမည့္အရာ၊ စိတ္၀င္စားသင့္၊ သတိျပဳသင့္သည့္ အရာမ်ားကို သက္ဆုိင္ရာ အယ္ဒီတာ အသီးသီးက ေရြးခ်ယ္စုစည္း တင္ဆက္ေပးရ၏။ သည့္အျပင္ အမ်ားျပည္သူ စိတ္၀င္စားေနေသာ အရာမ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ၏ သေဘာထားမ်ား၊ ရပ္တည္ခ်က္မ်ား၊ လိုလားေသာအရာမ်ား၊ မလုိလားေသာအရာမ်ား တုိ႔ကိုလည္း ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပေပးရ၏။ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္ကာ ပိုအေရးႀကီးသည့္ သတင္းမီဒီယာ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္တရပ္က ႏုိင္ငံ အစိုးရတုိ႔ လုပ္ကုိင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥအ၀၀တုိ႔ကို အမ်ားျပည္သူ အက်ဳိးစီးပြား ႐ႈေထာင့္မွ ရပ္တည္ ေစာင့္ၾကည့္ကာ အေျမာ္အျမင္နည္းေသာ အစီအစဥ္မ်ား၊ မမွန္ကန္ေသာ လုပ္ရပ္မ်ားကို ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပေပးရျခင္း ျဖစ္၏။ ယင္းသို႔ တုိင္းျပည္၏ အာဏာမ႑ိဳင္ ၃ ရပ္ျဖစ္ေသာ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးတုိ႔ကို ေထာက္ျပ ေ၀ဖန္ျခင္း၊ ထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ျခင္း ျပဳႏုိင္သျဖင့္လည္း သတင္းမီဒီယာတုိ႔ကို စတုတၳမ႑ိဳင္ဟု ေခၚဆုိၾကျခင္း ျဖစ္၏။ သည္အခါ မီဒီယာသမားႏွင့္ အစုိးရတုိ႔အၾကား ဆက္ဆံေရးတရပ္ ရွိလာသည္။ မီဒီယာသမားသည္ အစိုးရအေၾကာင္း အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးႏုိင္ရန္အတြက္၊ ကုိယ္တုိင္သိရန္ အရင္ ႀကိဳးစားရ၏။ စုံစမ္းရ ေမးျမန္းရ၏။ သတင္းရရွိႏုိင္ေသာ ေနရာမ်ား (သတင္းရင္းျမစ္မ်ား) သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ရ၏။ အစိုးရပုိင္း သတင္းကို အဆင့္ဆင့္ေသာ အစိုးရပုိင္း ပုဂ္ၢိဳလ္တုိ႔ထံမွသာ တိက် ေသခ်ာစြာ ရရွိႏုိင္ရာ၊ သည္အတြက္ ဆက္ဆံ ေပါင္းသင္းရ၏။ တဘက္တြင္ အစိုးရပုိင္းသည္လည္း မိမိလုပ္ရပ္ကို အမ်ားသိေအာင္ သို႔မဟုတ္ ေကာင္းေသာဘက္မွ အမ်ား႐ႈျမင္မိၾကေအာင္ မီဒီယာမ်ားမွတဆင့္ ျဖန္႔ခ်ိရ၏။ သည္အတြက္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရ၏။ သတင္းထုတ္ျပန္ရ၏။ ေမးလာသည္မ်ားကို ေျဖၾကားရ၏။ မေျဖႏုိင္တာ မေျဖခ်င္တာမ်ားကို ေရွာင္ရွားကာ မိမိဘက္ပါေအာင္ စည္း႐ုံးႏုိင္ဖို႔၊ မိမိအလုပ္ကို ျမႇင့္တင္ႏုိင္ဖို႔ အားထုတ္ရ၏။ ထုိသေဘာကုိျမင္ကာ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔ အၾကားတြင္ အျပန္အလွန္ မွီခုိရပ္တည္သည့္ သဟဇီ၀ ဆက္ဆံေရးစနစ္ (symbiosis) ရွိသည္ဟု အခ်ဳိ႕က ဆုိၾက၏။ သို႔ေသာ္ မီဒီယာႏွင့္ အစုိးရ ဆက္ဆံေရး နီးစပ္လြန္းလွ်င္ (၀ါ) အလြမ္းသင့္လြန္းလွ်င္ မီဒီယာသမားသည္ အစုိးရတုိ႔အား ေစာင့္ၾကည့္ ေ၀ဖန္ရမည့္ တာ၀န္ လစ္ဟင္းမည္ ျဖစ္၏။ အဲဒါဆုိလွ်င္ အစုိးရ၏ လက္ကုိင္တုတ္ မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရး ယႏၱရား ျဖစ္သြားႏုိင္၏။ အကယ္၍ ဆက္ဆံေရး ေ၀းလြန္းျပန္လွ်င္လည္း အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ား၊ လုပ္ရပ္မ်ားကို ပီပီျပင္ျပင္ မသိျမင္ႏုိင္ဘဲ အမ်ားျပည္သူကို အသိေပးရာ၌လည္း တိမ္းေစာင္း လြဲေခ်ာ္ႏုိင္သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆက္ဆံေရး ေ၀းျခင္းသည္ အျပန္အလွန္ မႏွစ္သက္ေသာ အေနအထားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါက မီဒီယာကလည္း အစုိးရလုပ္သမွ်ကို အမွားၾကည့္ေန၊ ေ၀ဖန္ေနမည္၊ အစိုးရကလည္း အခြင့္သာလွ်င္ သာသလုိ မီဒီယာကို ႏွိပ္ကြပ္ေနမည္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရႏွင့္ မီဒီယာတုိ႔ ရန္သူသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ၾက၍ အစိုးရက မီဒီယာကို ႏွစ္ ၅၀ မွ် အစြမ္းကုန္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ၿပီး၊ ၿပီးခဲ့ေသာ ၄-၅ ႏွစ္တြင္ အခြင့္သာလာသည့္ မီဒီယာကလည္း စြမ္းအားရွိသမွ် ျပန္လွန္ထုိးႏွက္ တုိက္ခုိက္ခဲ့တာ အားလုံးအသိျဖစ္သည္။ သင့္ျမတ္လြန္းလွ်င္ မေကာင္းသလုိ ရန္သူျဖစ္လွ်င္လည္း မေကာင္းေပ။ မေကာင္းတာက အစုိးရအတြက္လည္း မေကာင္း၊ မီဒီယာလည္း မေကာင္း၊ တုိင္းျပည္အဖုိ႔လည္း မေကာင္းဟု ဆုိလုိျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ မီဒီယာႏွင့္ အစိုးရၾကား သင့္ေတာ္ မွန္ကန္သည့္ ဆက္ဆံေရးရွိရန္ ဘာေတြ လုိအပ္သနည္း။ စဥ္းစားၾကည့္ေသာ္.... ၁။ အစုိးရတုိ႔အေနျဖင့္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ အသိအမွတ္ျပဳဖို႔ လုိပါမည္။ မီဒီယာသမားတုိ႔၏ ေရးသားခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အခ်ဳိ႕ အေသးစိတ္မ်ားတြင္ လြတ္လပ္ခြင့္ နယ္နိမိတ္ကို ေက်ာ္လြန္မႈ ရွိ မရွိ အျငင္းပြားေကာင္း ပြားႏုိင္ေသာ္လည္း ပုံမွန္အားျဖင့္မူ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားခြင့္သည္ ဒီမုိကေရစီ၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္တရပ္အျဖစ္ လက္ခံရ တန္ဖိုးထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၂။ သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား၊ အယ္ဒီတာမ်ားအေနႏွင့္ အစိုးရေရာ ေငြရွင္ေၾကးရွင္မ်ား၏ ၾသဇာမွပါ ကင္းလြတ္ကာ သီးျခား လြတ္လပ္စြာ ရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းရွိဖို႔ လိုပါသည္။ ဥပမာ၊ အစုိးရပုိင္း ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား၊ သတင္းရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္လြန္းသျဖင့္ ၎တုိ႔ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အားနာ ထိမ္ခ်န္ျခင္း၊ ေဖးမ ေထာက္ခံ ေရးသားျခင္းမ်ား ျပဳေသာ္ မီဒီယာ၏ ေျဖာင့္မတ္မွန္ကန္မႈ ပ်က္ယြင္းမည္ ျဖစ္သည္။ ၃။ မီဒီယာက စတုတၳမ႑ိဳင္ ပီသစြာ ေ၀ဖန္ ေထာက္ျပရာမွ အစုိးရတုိ႔ႏွင့္ အၿငိအတင္ျဖစ္၍ အစုိးရပုိင္းက တရားစြဲဆုိျခင္း၊ စာနယ္ဇင္းသမားတုိ႔ လြတ္လပ္စြာ ေရးသားမႈ မျပဳႏုိင္ေအာင္ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ မမွန္မကန္ ထိန္းခ်ဳပ္ဟန္႔တားျခင္း စသည္မ်ား ျပဳလုပ္ပါက တရားေရးမ႑ိဳင္က မွ်တမွန္ကန္စြာ စီရင္ဆုံးျဖတ္ေပးႏုိင္ဖို႔ လိုသည္။ သည္အတြက္ တရားေရးမ႑ိဳင္ ကုိယ္တုိင္သည္ သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ မ႑ိဳင္တခု ျဖစ္ဖို႔လုိသည္။ အစုိးရသစ္လက္ထက္တြင္ အထက္က အေနအထားမ်ားသည္ ယခုထက္ ပိုမုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ အစိုးရသစ္သည္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ ပိုမုိပီျပင္ေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ အစုိးရျဖစ္ရာ၊ တရားေရးမ႑ိဳင္ ႀကံ့ခုိင္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္ သန္႔ရွင္းေရးကိုလည္းေကာင္း၊ ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ အရည္အေသြး ျပည့္၀ေရးကိုလည္းေကာင္း ေဆာင္ရြက္သကဲ့သုိ႔ စတုတၳမ႑ိဳင္၏ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိလည္း ပုိ၍ ေလးစား တန္ဖိုးထားလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္သည္။ သုိ႔ေသာ္ တဘက္တြင္ ပကတိ အေနအထားအရ စဥ္းစားစရာ ႏွစ္ခ်က္ ရွိပါသည္။ အစုိးရသစ္တြင္ အန္အယ္လ္ဒီအင္အားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ပူးတြဲ ပါ၀င္ၾကမည္ျဖစ္ရာ အဆုိပါ အင္အားစု ႏွစ္ခုအၾကား အဆင္ေျပစြာ ေပါင္းသင္းႏုိင္ၾကမည္လား၊ သို႔မဟုတ္ ပြတ္တုိက္မႈမ်ား ေတာက္ေလွ်ာက္ ရွိေနမည္လား မေျပာႏုိင္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္အခ်က္၊ အကယ္၍ ပြတ္တုိက္မႈ မ်ားျပားျပင္းထန္ေသာ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္က မီဒီယာသမားတုိ႔ မည္သုိ႔ ရပ္တည္မည္လဲ၊ မီဒီယာသမား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ အဆင့္အတန္း မည္သုိ႔ ေျပာင္းလဲသြားမည္လဲ ေျပာဖို႔ခက္သည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ဳိ႕ တုိင္းျပည္မ်ား၌ ဒီမုိကေရစီ အကူးအေျပာင္း ထိခုိက္ ပ်က္စီးႏုိင္သည့္ အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအၾကား ပြတ္တုိက္မႈ ေလ်ာ့ပါးေအာင္ မီဒီယာသမားတုိ႔ ထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကတာမ်ဳိးကား ရွိပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္၊ အန္အယ္လ္ဒီ အင္အားစုႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ အဆင္ေျပသည္၊ ပြတ္တုိက္မႈ နည္းပါးသည္ ဟူေသာ အေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္၊ အစုိးရႏွင့္ တရားေရးမ႑ိဳင္တုိ႔သည္ တသားတည္း ရပ္တည္တာမ်ဳိး ျဖစ္လာႏုိင္သည္။ ထုိအခါ မ႑ိဳင္သုံးရပ္အၾကား အျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ေလ်ာ့နည္းလိမ့္မည္။ အစိုးရအေနျဖင့္ အဂတိလုိက္စားမႈ အပုိင္းတြင္ သိသိသာသာ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏုိင္သည္ထားဦး၊ ေပၚလစီ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သည့္ အပိုင္းတြင္ တသံတည္း ျဖစ္ေနပါက မူ၀ါဒမ်ားအား မတူေသာ ႐ႈေထာင့္အသီးသီးမွ သုံးသပ္ ေ၀ဖန္ရန္ တာ၀န္သည္ အျခား အတုိက္အခံပါတီမ်ားသာမက မီဒီယာမ်ားအေပၚသို႔လည္း က်ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ မီဒီယာသမားတုိ႔သည္ မိမိတုိ႔ စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကို သုံးသပ္ေ၀ဖန္ရာ စင္ျမင့္မ်ား ဖန္တီးေပးႏုိင္ၾကမည္ဆုိက စတုတၳမ႑ိဳင္၏ အလုပ္ကို သာမက တုိင္းျပဳျပည္ျပဳ တာ၀န္ကုိပါ သယ္ပုိးထမ္းရြက္သူမ်ား ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။ ေဖျမင့္ ၂၂၊ ၂၊ ၂၀၁၆ (မွတ္ခ်က္-ျပည္သူ႔အေရးဂ်ာနယ္၊ အတြဲ-၂၊ အမွတ္-၇၄၊ ေဖျမင့္ ေဆာင္းပါးကို ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဖာ္ျပသည္)
5 years Ago
More News
Up