ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း

May 18, 2018

ျမန္မာ့စီးပြားေရး တိုးတက္လာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း က်ဆင္းလာဟု ကမာၻ႔ဘဏ္ ထုတ္ျပန္

ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဘ႑ာႏွစ္မွာ တိုးတက္လာၿပီး ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ႏႈန္းကလည္း က်ဆင္းသြားတယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က မေန႔က ရန္ကုန္မွာ ထုတ္ျပန္တဲ့ ျမန္မာ့စီးပြားေရးေစာင့္ၾကည့္အစီရင္ခံစာမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ တန္ဖိုး (ဂ်ီဒီပီ)ဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္က ခန္႔မွန္းေျခ ၅ဒသမ၉ ရာခုိင္ႏႈန္း ရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၆ဒသမ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ခုလို တိုးတက္လာရတာဟာ စိုက္ပ်ဳိးေရးက႑ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာတာ၊  ထုတ္လုပ္မႈက႑မွာ စြမ္းေဆာင္မႈတိုးတက္လာတာနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ အရမ္းတိုးတက္လာတာေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းနဲ႔ ဘဏ္လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ မေရရာမႈေတြေၾကာင့္ အနည္းငယ္ေႏွးသြားခဲ့တယ္လို႔ အစီရင္ခံစာအရ သိရပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ လက္ရွိ ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာလည္း ၆ဒသမ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္လာမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္  ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကလည္း  ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့ရာက ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ၅ဒသမ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကို ေလ်ာ့က်သြားၿပီး  ၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္မွာေတာ့ ၄ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းထိ က်ဆင္းမယ္လို႔လည္း ကမၻာ့ဘဏ္က ခန္႔မွန္း ထားပါတယ္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဟာ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မွာ အနည္းငယ္ အရွိန္ေႏွးသြားခဲ့ေပမယ့္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္တြင္းျပည္ပက မေရမရာ မေသခ်ာတဲ့ အေျခအေနေတြအၾကားက အေကာင္းဘက္မွာရွိေနဆဲ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စိန္ေခၚမႈအႏၲရာယ္ေတြကလည္း ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ထိထိေရာက္ေရာက္ မကိုင္တြယ္ႏုိင္ရင္ အနာဂတ္တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးမွာ ထိခုိက္မႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္က သတိေပးထားပါတယ္။ ဓာတ္ပံု-ဆင္ဟြာ
3 years Ago
Up