အေမရိကန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္

January 9, 2018

အေမရိကန္ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္

အေမရိကန္ ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ အသုံးျပဳႏိုင္ေစမယ့္ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ ဇန္နဝါရီ ၈ ရက္မွာ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခ်က္ ၂ ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ေဒၚနယ္ထရမ့္ အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးလိုက္တဲ့ အမိန္႔ေၾကညာစာ ႏွစ္ခုအရ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရပိုင္ ေျမနဲ႔ အေဆာက္အဦေတြမွာ ဘေရာ့ဒ္ဘန္း (Broadband) အင္တာနက္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ အေျခခံအေဆာက္အဦေတြ ေဆာက္လုပ္ဖို႔ အဆင္ေျပ လြယ္ကူသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ “လယ္သမားေတြဆီက ေျပာတာ ၾကားရပါတယ္။ ဘေရာ့ဒ္ဘန္း အင္တာနက္သုံးႏိုင္မႈဟာ လယ္သမားအသိုင္းအဝိုင္းနဲ႔ သူတို႔လုပ္ငန္းေတြအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေရးကိစၥျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ အေမရိကန္ေက်းလက္ေဒသေတြမွာ ဘေရာ့ဒ္ဘန္း အင္တာနက္ သုံးစြဲႏိုင္ေအာင္ ခ်ဲ႔ထြင္ႏုိင္မယ့္ ပထမေျခလွမ္း လွမ္းပါေတာ့မယ္။ ဒါမွ ေက်းလက္ေနသူေတြအေနနဲ႔ အရင္က မရခဲ့တဲ့ တန္းတူညီတူ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကေ်နာ္ဟာ ဧရိယာပိုၿပီးေတာ့ က်ယ္ျပန္႔မႈလည္းရိွ၊ ပိုၿပီးေတာ့လည္းျမန္၊ ပိုၿပီေတာ့လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္မယ့္ သမၼတအမိန္႔ႏွစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးပါေတာ့မယ္။ ဒါမွ ေဒၚနယ္ထရမ့္အစစ္ကို ခင္ဗ်ားတို႔ ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္လို႔ပါ။ ဒီတနည္းနဲ႔ပဲ မီဒီယာကို ေရွာင္ကြင္းႏိုင္မွာေလ။ မီဒီယာတုေတြကိုေပါ့” လို႔ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရမ့္က ေျပာၾကားသြားတာပါ။ ကမၻာ႔စီးပြားေရးအင္အားအႀကီးဆုံး အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ ေက်းလက္အၾကား စီးပြားေရးကြာဟမႈကို ကိုယ္တြယ္ဖို႔ကိစၥမွာ ေက်းလက္ေဒသ အင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းဟာ အဓိကက်တယ္လို႔ ႐ႈျမင္ထားၾကပါတယ္။ အေမရိကန္ ေက်းလက္ေနသူေတြရဲ႕ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ျမန္ႏႈန္းျမင့္ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈ မသုံးစြဲႏိုင္ဘူးလို႔ အေမရိကန္ျပညေ္ထာင္စု ဆက္သြယ္ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။
4 years Ago
Up