အလုပ္သမား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္

January 3, 2018

အလုပ္သမား အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္၊ ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္

  အလုပ္သမားေတြအတြက္ တရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ေၾကာင္း အစိုးရက တရား၀င္ထုတ္ျပန္ေၾကညာလိုက္ၿပီး ဒီအေပၚ ကန္႔ကြက္ျပင္ဆင္လိုသူေတြအေနနဲ႔  ႏွစ္ပတ္အတြင္း ကန္႔ကြက္ႏိုင္တယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္မွာ ေဖာ္ျပပါရွိပါတယ္။ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီရဲ႕ ဇန္န၀ါရီ ၂ ရက္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ၿပီး ၂ လအတြင္း အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြကို အတည္ျပဳမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ “အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ ေၾကညာၿပီးေနာက္ ရက္ေပါင္း ၆၀ အတြင္း ကန္႔ကြက္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားကို အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သံုးပြင့္ဆိုင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာစိစစ္ၿပီး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြႏႈန္း ထားကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ သတ္မွတ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။” အဆိုျပဳအနည္းဆံုးအခေၾကးေငြဟာ တနာရီ က်ပ္ ၆၀၀ ႏႈန္းနဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္ ၈နာရီ တရက္အတြက္ က်ပ္ ၄၈၀၀ ျဖစ္ၿပီး ဒီ သတ္မွတ္ခ်က္ဟာ အလုပ္သမား ၁၀ေယာက္ေအာက္ရွိတဲ့ လုပ္ငန္းငယ္ေတြ မိသားစု တပိုင္တႏိုင္လုပ္ငန္းေတြကေတာ့ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါဘူး။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၉ ရက္မွာ လုပ္ခဲ့တဲ့ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြသတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းမွာ တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတဲ့ အလုပ္သမားေတြအတြက္ တရက္လုပ္ခ က်ပ္ ၄၈၀၀ သတ္မွတ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ကစၿပီး အစိုးရက အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ တရက္လုပ္ခ ၃၆၀၀ က်ပ္ႏႈန္းထား သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up