အရီဇုိးနားျပည္နယ္

January 2, 2019

ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူမ်ားေဂဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားက ကေလးမ်ားကို ထုိးႀကိတ္သည့္႐ုပ္သံ ထြက္ေပၚ

အေမရိကန္ႏုိင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္း အရီဇိုးနားျပည္နယ္ရဲ႕ အဓိက ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သူမ်ား ေဂဟာမွာ ဝန္ထမ္းေတြက ကေလးေတြကို တရြတ္တိုက္ဆြဲတာ၊ ထိုးႀကိတ္တာနဲ႔ တြန္းတာေတြ လုပ္ေနတာကို ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ႐ုပ္သံတခုကို ေဒသခံမီဒီယာက ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ႐ုပ္သံကို အရီဇိုးနား ရီပတ္ဘလစ္ သတင္းစာက ထုတ္လႊင့္အၿပီး အရီဇိုးနား က်န္းမာေရးဌာန ADHS က ႐ုိက္တာသတင္းဌာနဆီ ေပးပို႔ခဲ့ပါတယ္။ ADHS ဟာ အရီဇိုးနားျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္ရ က်န္းမာေရးဌာနေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကို လိုင္စင္ထုတ္ေပးတာ စစ္ေဆးတာေတြအတြက္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၈ စက္တင္ဘာမွာ ADHS ဟာ အဓိကလိုင္စင္ ၁၃ ခုစလံုးကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းေၾကာင္း သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္၊ ျပန္လည္အေျခခ်ေရး ညီလာခံအတြင္း ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာက္မွာ ကေလးေတြ ေဘးကင္းက်န္းမာေရး ေသခ်ာေစဖို႔ တျခား ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြနဲ႔အတူ လိုင္စင္ ၂ ခုကို ႐ုပ္သိမ္းမႈ အပါအဝင္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး သေဘာတူညီခ်က္ပါ အခ်က္ေတြကို ႏွစ္ဖက္စလံုးက သေဘာတူခဲ့ၾကတယ္၊ ခု႐ုပ္သံေတြ ႐ုိက္ကူးထားတဲ့ ေဂဟာက လိုင္စင္႐ုပ္သိမ္းခံရလို႔ အခု လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈ မရွိေတာ့ဘူးလို႔ ADHS က ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။
2 years Ago
Up