အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲပညာေပး

July 12, 2015

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔မ်ား ဧရာ၀တီတုိင္းအတြင္းရွိ ေက်းရြာအခ်ဳိ႕တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ပညာေပး

ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ မဲဆႏၵရွင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းကို ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတခ်ဳိ႕ ကြင္းဆင္းလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ ျဖစ္ေပၚဖို႔အတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဧရာဝတီလူမႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႔နဲ႔ ဧရာဝတီလူငယ္ကြန္ရက္တို႔က ဇလြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ သြားလာရခက္ခဲတဲ့ ေကာ့ကပ္ကေလးေက်းရြာအုပ္စု အိုင္ဆည္ေက်းရြာမွာ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္က ေဒသခံေတြကုိ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးသင္တန္းတခု သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြအေနနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ ၂ဝ ေလာက္ ဖြင့္လွစ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။ သြားလာေရး ခက္ခဲတဲ့ ေနရာေဒသေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာအားနည္းတဲ့ ေနရာေဒသေတြကို အေျခခံေရြးခ်ယ္ၿပီး တၿမိဳ႕နယ္ ေက်းရြာ ၃ ရြာမွ ၅ ရြာအထိ ေရြးေကာက္ပြဲ မတိုင္မီ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးလုပ္ငန္း လိုက္လံလုပ္ေဆာင္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာဗဟုသုတေတြ၊ ဆႏၵမဲေပး ေရြးခ်ယ္ရတဲ့ အဓိပၸာယ္၊ မဲေပးပံု စနစ္တက်ရွိေစေရး စတာေတြကုိ အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ခဲ့ပါတယ္။ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ အသိပညာေပးလုပ္ငန္းကို ဧရာဝတီလူမႈဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအဖြဲ႔ (ASDO)၊ ဧရာဝတီလူငယ္ကြန္ရက္ (AYN)၊ အစိမ္းေရာင္ေတာင္သူသင္တန္းေက်ာင္း (GPI) နဲ႔ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေပၚေပါက္ေရး ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအဖြဲ႔ (I pece) တို႔က တိုင္းေဒသႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႔ခြဲနဲ႔ ပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး က်ံဳေပ်ာ္၊ ေလးမ်က္ႏွာ၊ သာေပါင္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ်ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ သတင္းဓာတ္ပုံ - ျပည့္ၿဖိဳး စီေဂ်  
6 years Ago
Up