အမႈိက္ပံုမ်ား

January 6, 2019

အိမ္ၿခံ၀န္းေရွ႕ အမႈိက္ပုံးမ်ား ခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ အမႈိက္ကင္းစင္ေရး ေက်းရြာ (ဓာတ္ပုံ)

ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰာကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ အထက္ျမတ္လွဲေက်းရြာကို အမႈိက္ကင္းစင္ေက်းရြာအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး လမ္းေဘးပတ္ဝန္းက်င္ေတြနဲ႔ အိမ္ေရွ႕ၿခံဝန္းေရွ႕ေတြမွာ အမႈိက္ျခင္းေတြ၊ အမႈိက္ပုံးေတြ ခ်ိတ္ဆြဲထားၾကပါတယ္။ အမႈိက္ေတြကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ျခင္းေတြ၊ ပုံးေတြထဲသာ စြန္႔ပစ္ၾကသလို ေနအိမ္အဝန္းအဝိုင္းေတြမွာလည္း အမႈိက္ကင္းစင္ေအာင္ ရွင္းလင္းထားတာပါ။
2 years Ago
Up