သမၼတအိမ္ေတာ္က အာဏာလဲႊေျပာင္းပဲြ

March 30, 2016

သမၼတအိမ္ေတာ္က အာဏာလဲႊေျပာင္းပဲြ (ဓာတ္ပံု-၂)

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ သမၥတသစ္ ဦးထင္ေက်ာ္ကုိ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတာ၀န္ လဲႊေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။
5 years Ago

သမၼတအိမ္ေတာ္က အာဏာလဲႊေျပာင္းပဲြ (ဓာတ္ပံု)

ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ အိမ္ေတာ္မွာ အာဏာလဲႊေျပာင္းရယူဖို႔ အစိုးရသစ္အဖဲြ႔နဲ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔ ေစာင့္ဆုိင္းေနပါတယ္။ ဓာတ္ပံု - ေက်ာ္ေဇယ်ာ၀င္း
5 years Ago
Up