သက္တမ္းဝက္ေရြးေကာက္ပြဲ

May 14, 2019

ဖိလစ္ပုိင္တြင္ သက္တမ္းဝက္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ ဒူတာေတး ၾသဇာပိုရမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္

ဖိလစ္ပိုင္ႏို္င္ငံမွာ သက္တမ္းဝက္ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေမလ ၁၃ ရက္က စတင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး လက္ရွိသမၼတ ႐ုိဒရီဂို ဒူတာေတး ေအာက္လႊတ္ေတာ္မွာ ၾသဇာပိုရလာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။ သန္းနဲ႔ခ်ီတဲ့ မဲဆႏၵရွင္ေတြဟာ ျပည္သူပိုင္ေက်ာင္းေတြမွာ ဖြင့္ထားတဲ့ မဲ႐ုံေတြဆီ ေရာက္လာၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ၂၄ ခုအတြက္ မဲေပးၾကပါတယ္။ ဒီမဲေပးမႈဟာ ဒူတာေတးရဲ႕ ၆ ႏွစ္ၾကာ သမၼတသက္တမ္းကို ဆက္မလား၊ ရပ္မလား ဆိုတဲ့ ဥပေဒေတြ အတည္ျပဳဖို႔ အသက္ေသြးေၾကာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ လူမႈေရး မိုးေလဝသအဖြဲ႔က လုပ္တဲ့ ေနာက္ဆံုးစစ္တမ္းအရ ဒူတာေတး ခန္႔အပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြဟာ အႀကီးအက်ယ္ အႏုိင္ရမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လစ္ဘရယ္ပါတီ ဦးေဆာင္တဲ့ အတိုက္အခံေတြအတြက္ ေနရာနည္းနည္းပဲ ရွိတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ ေအာက္လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ေဒသႏၱရ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ေနရာ ၁ ေသာင္း ၈ ေထာင္အတြက္ မဲဆႏၵရွင္ ၆၁ သန္း လာၿပီးမဲေပးဖုိ႔ ဖိလစ္ပိုင္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ခန္႔မွန္း ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။
2 years Ago
Up