လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ဇန္နဝါရီလလယ္ ျပန္စမည္

December 25, 2017

လႊတ္ေတာ္အသီးသီး ဇန္နဝါရီလလယ္ ျပန္စမည္

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ကို လာမယ့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ လ ၁၅ ရက္ တနလၤာေန႔မွာ က်င္းပမယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ဒီဇင္ဘာ ၂၄ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ လႊတ္ေတာ္အသီးသီးရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ဒုတိယအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေဝးကို ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္မွာ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္မယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒီတႀကိမ္ က်င္းပျပဳလုပ္မယ့္ လႊတ္ေတာ္ေတြမွာ ျပည္ေထာင္စုရဲ႕ ဘ႑ာေငြ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို  အစိုးရဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္မႈနဲ႔အညီ ျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွစ္ဟာ ဧၿပီလ ကုန္ဆံုးမွာျဖစ္ၿပီး ဘ႑ာေရးႏွစ္အသစ္က ေအာက္တိုဘာလမွာ စတင္မွာျဖစ္လို႔ ဒါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ဆက္စပ္ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးဖို႔ က်န္ရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၁၆ ခုနဲ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ က်န္ရွိတဲ့ ဥပေဒၾကမ္း ၁၄ ခုတို႔ကိုလည္း ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး ဆံုးျဖတ္ၾကဖို႔ ရွိပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္မွာ ရပ္နားခဲ့တဲ့  ဆ႒မအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုမၸဏီမ်ား ဥပေဒလို စီးပြားေရးအတြက္ အေရးပါတဲ့ ဥပေဒျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့သလို အစိုးရ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္တာမ်ိဳးလည္း လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။
3 years Ago
Up