လုပ္ခတုိးျမႇင့္ေရး ကေမာၻဒီးယားတြင္ ဆႏၵျပ

May 1, 2015

လုပ္ခတုိးျမႇင့္ေရး ကေမာၻဒီးယား အလုပ္သမားမ်ား ဆႏၵျပ

ကေမၻာဒီယားနိုင္ငံ ဖႏြမ္းပင္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အလုပ္သမားေန႔ျဖစ္တဲ့ ေမ ၁ ရက္ ဒီေန႔မွာ သမဂၢေပါင္းစံုက အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပခဲ့ၾကၿပီး အနည္းဆံုးလုပ္ခ တိုးျမႇင့္ေပးေရးနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ရရွိေရးတို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ အလုပ္သမားသမဂၢ၀င္ေတြနဲ႔ အပါအ၀င္ ဆႏၵျပသူ ၂၀၀၀ ေလာက္ ပါ၀င္ဆႏၵျပခဲ့ၾကတယ္လို႔ ဆႏၵျပပဲြ ဦးေဆာင္သူေတြက ဆိုပါတယ္။ ရုရွားသံရံုးကေန ကေမၻာဒီးယားလႊတ္ေတာ္အေဆာက္အဦအထိ ခ်ီတက္ခဲ့ၾကၿပီး အလုပ္သမားေတြ လက္မွတ္ထိုးေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို လႊတ္ေတာ္ကို ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ ေတာင္းဆိုခ်က္ေတြထဲမွာ အတည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမားေတြရဲ႕ အနည္းဆံုး လုပ္ခလစာေငြ ၁၇၇ ေဒၚလာ သတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ ႏိုင္ငံ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ အနည္းဆံုးလခ ၂၅၀ ေဒၚလာ ရရွိဖို႔ အစိုးရက စီစဥ္ေပးဖို႔လည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ကေမၻာဒီယားနိုင္ငံမွာ လတ္တေလာကုန္ေစ်းနႈန္းေတြ ႀကီးျမင့္ေနၿပီး လက္ရွိ အလုပ္သမားေတြရဲ႕ လစာနဲ႔ မိသားစုစာ၀တ္ေနေရး မလံုေလာက္ဘူးလို႔ အလုပ္သမားေတြက ေျပာဆိုပါတယ္။ ေမေဒးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အလုပ္သးမာဆႏၵျပပဲြအတြင္း ေကာင္းမြန္တိုးတက္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ ရရွိေရး၊ လြတ္လပ္စြာအသင္းဖဲြ႔စည္းခြင့္နဲ႔ ပါ၀င္ခြင့္၊ အလုပ္သမားနဲ႔ သမဂၢ၀င္ေတြ အတြက္ မွ်တတဲ့တရားစီရင္ခြင့္ရရွိေရး စတဲ့ အလုပ္သမားအေျခခံအခြင့္အေရးေတြလည္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ေမ ၁ ရက္ေန႔ ဆႏၵျပပဲြကို နိုင္ငံတ၀ွမ္းက အသင္းအဖဲြ႔ေပါင္းစံု၊ သမဂၢေပါင္းစံုက အလုပ္သမားေတြ တက္တက္ႂကြႂကြ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
6 years Ago
Up